Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Košice boli svedkom najnovších trendov v onkochirurgii

29. Říjen 2012

Košice boli svedkom najnovších trendov v onkochirurgii

V dňoch 12.-14. septembra 2012 sa v Koši­ciach konal VI. slovenský chirurgický kongres a XXXIX. spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov s medzinárodnou účasťou. Takéto podujatie sa v metropole východného Slovenska konalo po 25 rokoch, prvýkrát v ére samostatného Slovenska.

Prezident kongresu prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., a predseda organizačného výboru prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., privítali v kongresovej hale takmer tristopäťdasiat účastníkov. Hlavným sponzorom tohto významného medzinárodného podujatia bola spoločnosť B. Braun.

Odborná časť kongresového programu bola rozdelená do dvoch lekárskych a jednej ses­terskej sekcie, ktorá sa týkala problematiky starostlivosti o chirurgického pacienta. Hlavnou témou kongresu boli najnovšie trendy v onkochirurgii, ako aj nové informácie o infekcii a tromboembolizme v chirurgii. Vyše sto prednášok zaradených do programu dokazuje, že chirurgia je veľmi rýchlo sa rozvíjajúca medicínska disciplína.

 

Ranu môžeme uzavrieť bez šitia vďaka OptiClose

Okrem uvedených odzneli aj prednášky informujúce o novinkách spoločnosti. Pán prednosta MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., z chirurgickej kliniky FNsP J. A. Reimana v Prešove prezentoval OptiClose - moderný spôsob uzavretia operačnej rany, prvé skúsenosti s použitím viacvrstvovej adhezívnej fólie na uzáver operačnej rany do 7,5   cm. Prípravok na klinike použili v 13 prípadoch. U pacientov počas šiestich týždňov v rôznych indikáciách pri operáciách prietrží, extirpá­ciách kožných nádorov, apendektómiách, cholecystektómii či benígnom nádore prsníka. Prednášajúci zhodnotil OptiClose ako výrobok, ktorý urýchľuje výkon, neischemizuje okraje rany, čím zlepšuje hojenie, umožňuje optickú kontrolu hojenia rany a zabezpečuje vynikajúci estetický efekt výslednej jazvy.

 

Prof. Hoch odporúča na operácie črevných anastomóz vlákno Monosyn®

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., prezentoval vo svojej prednáške nazvanej Vstrebateľné monofilné vlákno v sutúre GIT výsledky klinickej štúdie, ktorá prebiehala na Chirurgickej klinike 2. LF UK a FN Motol (Praha). V tejto prospektívnej štúdii na 101 operovaných pa­cientoch sa sledovali výsledky črevných anastomóz. Pri anastomózach použili strednodobo vstrebateľné monofilné vlákno Monosyn®. Všetky anastomózy boli termino-terminálne a vykonali sa pokračujúcim jednovrstvovým extramukóznym stehom. Operatéri sledovali nielen manipuláciu s vláknom a prípadné perioperačné komplikácie, ale prevažne hojenie anastomózy a možné komplikácie v čase prepúšťania pacienta a pri kontrole o desať týždňov. Na záver pán profesor prezentoval vynikajúce výsledky črevných anastomóz, ktoré boli prakticky bez komplikácií a odporučil Monosyn® ako výrobok spĺňajúci všetky požiadavky na vlákno pre tento typ operácií (minimálna tkaninová reakcia, ľahká manipulácia s vláknom vrátane uzlenia, vyrovnanie nerovnomernosti ťahu a iné).

Viac o vlákne Monosyn® v článku v Braunovinách 

Operácie sú jednoduchšie s pneumatickým ramenom Unitrac

Prim. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., z OMICHE, FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici vo svojej prednáške Výhody používania minilaparoskopických inštrumentov v kombinácii s pneumatickým ramenom priblížil zmeny v chirurgii za posledných 25 rokov, vývoj miniinvazívnej chirurgie. Spomenul nové technológie začlenené do praxe - SILS technika operácií, NOTES metodika, nové HD a tiež 3D HD technológie. Prednášajúci taktiež prezentoval výhody použitia pneumatického ramena Unitrac značky Aesculap pri nedostatku chirurgov v operačnej sále. Ide o pneumatické rameno, do ktorého objímky možno umiestniť optiku alebo inštrumenty s redukciou od 3,5   mm do 11   mm. Rameno sa umiestni a upevní k operačnému stolu na opačnú stranu, ako stojí operatér - teda na miesto asistenta. Následne sa rameno napojí na stlačený vzduch a ovláda sa jediným tlačidlom. Novinkou je možnosť pripojenia Unitracu na jednorazové CO2 náplne bez použitia vzduchových hadíc. Ľahšie laparoskopické operácie, napr. cholecystektómie, hernioplastiky, apendektómie, prípadne sutúry vredu môže skúsený laparoskopista vykonávať sám bez asistenta. Pri iných laparoskopických operáciách, napr. fundopliká­ciách, kardiomyotómiách, bandážach žalúdka, sleeve resekciách žalúdka, parciálnych, príp. aj totálnych resekciách žalúdka pre neo-procesy alebo pre GIST-y, kde sú zvyčajne traja chirurgovia pri stole (pretože pri týchto operáciách sa používa päť portov), sa operácia môže uskutočniť vo dvojici - a retraktor na eleváciu pečene možno umiestniť do pneumatického ramena. Na záver prednášky pán primár v rámci vývoja v chirurgii položil otázku, čo nás čaká v budúcnosti.

Viac o pneumatickom ramene a robotickej chirurgii v článku v Braunovinách

 

Laparoskopické oprácie sú už možné v 3D

Prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc., z I. chirurgickej kliniky LF UJPŠ a UNLP v Košiciach prezentoval vo svojej prednáške Tretí rozmer v laparoskopii: Full HD 3D laparoskopická technika - prvé skúsenosti s použitím systému Aesculap EinsteinVision®, ktoré mali možnosť na ich pracovisku odskúšať v máji tohto roka ako prví chirurgovia na Slovensku. Týmto prístrojom urobili laparoskopickú 3D cholecystektómiu a hernioplastiky. V systéme EinsteinVision je skĺbená kvalita pohľadu 3D v HD kvalite 32-palcového monitora. Rozdiel oproti štandardnej laparoskopickej veži predstavuje iba použitie robotického ramena na 3D kameru ovládaného pomocou diaľkového ovládača. V závere pán profesor zhodnotil, že bežné laparoskopické prístroje umožňujú iba plošný obraz, v ktorom chýba hĺbka priestoru, čo je najväčší problém pri týchto operáciách. Technológia 3D Full HD prináša do konvenčnej laparoskopie nové dimenzie - unikátne priestorové zábery anatomických pomerov brušnej dutiny, perfektný prehľad a orientáciu v operačnom poli, úplnú istotu v pohybe nástrojov, čím sa znižuje riziko komplikácií, ďalej maximálne rozlíšenie, kontrast, hĺbku ostrosti a vynikajúce zobrazenie detailov, optimálnu koordináciu oka a ruky, čím sa zrýchľuje operácia a znižuje únava operatéra, a napokon možnosť presného úchopu a precíznej preparácie jemných štruktúr. Prístroj je ideálny pre delikátne a technicky najnáročnejšie operácie. Umožňuje bezproblémové zvládnutie laparoskopickej operačnej techniky aj pre mladých chirurgov. Všetci účastníci mali možnosť sa s Einsteinom oboznámiť v stánku spoločnosti B. Braun počas celého priebehu kongresu, a aj preto tu bolo stále rušno.

Viac o prvých skúsenostiach s 3D laparoskopom EinsteinVision® v Košiciach v článku v Braunovinách

 

Tohtoročný kongres sa vďaka vysokej kvalite prednáškových tém a odbornosti prednáša­júcich vydaril. Veríme, že nové poznatky čoskoro nájdu uplatnenie v praxi. Zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutie slovenských a českých chirurgov, ktoré sa bude tentoraz konať v Českej republike.

MVDr. Jana Koťová
divízia Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory