Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Koše plné humoru v Masarykově onkologickém ústavu

13. Duben 2011

Koše plné humoru v Masarykově onkologickém ústavu

Zdravotní klauni navštívili 12. dubna dvě lůžková oddělení, a to Oddělení radiační onkologie a Oddělení gynekologické a urologické onkologie, Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ) a rozdali zde nejen úsměvy, ale také „koše plné humoru“.

Tyto dárkové balíčky z charitativního projektu společnosti B. Braun, Úsměvu pro život, obsahují nejrůznější humorné knihy, DVD, společenské hry a další prostředky na odreagování. Hlavním cílem projektu je vážně nemocným pacientům pomoci alespoň na chvíli zapomenout na náročnou
a bolestivou léčbu a prostřednictvím zábavných dárků zlepšit jejich psychický stav.

„Koš plný humoru“ je společný charitativní počin společnosti B. Braun a občanského sdružení Zdravotní klaun, do něhož se za uplynulých šest měsíců zapojila řada nemocnic po celé České republice. „Zaměřujeme se především na dětské
a dospělé pacienty onkologických oddělení, jelikož ti tráví
v nemocničním prostředí mnohdy celé měsíce a je pro ně jistě velmi obtížné zachovat si potřebný optimismus. S pomocí zdravotních klaunů se snažíme vytrhnout je z každodenní rutiny a dodat jim novou energii,“ uvádí k projektu jednatel společnosti B. Braun, MUDr. Martin Kuncek.

Dárkové koše jsou pro pacienty vítaným rozptýlením

„Pacienti na Koše plné humoru reagují výborně. Nechávají se strhnout humornými scénkami klaunů při jejich předávání a dokonale s nimi spolupracují. Dárkové koše pro ně představují nové téma
k rozhovorům a zároveň si vzájemně ukazují a půjčují dárky, které dostali. Klauniády na oddělení vnášejí život a podněcují pacienty k novým aktivitám. Dárky jim navíc přinesou trochu té radosti, rozptýlení, a o to jde především,“ uvádí manažerka speciálních projektů ze sdružení Zdravotní klaun, Milena Malá.

„Masarykův onkologický ústav uvítal nabídku sdružení a hned po seznámení se s projektem zdravotní klauny do ústavu pozval. Lidé zde musejí bojovat s onemocněním, které je velmi vážné, podstupovat nepříjemnou léčbu s mnohdy nejasným výsledkem. Proto je jen málo věcí, co je dokážou rozveselit a přivést na jiné myšlenky. Domníváme se, že koše plné humoru tohle zvládnou“, uvedla tisková mluvčí MOÚ Zuzana Joukalová.

MOÚ se už od svého otevření (1935) zabývá výhradně léčbou onkologických onemocnění. Ročně sem přichází na 190 000 ambulantních a 8 000 hospitalizovaných pacientů. Je to specializované onkologické centrum s nadregionální působností, jedinečné svého druhu v České republice. Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby, rehabilitaci. Jeho pracovníci se také zaměřují na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Je to pracoviště s pre i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR je Masarykův onkologický ústav metodickým garantem v oboru onkologie pro Českou republiku. Ústav má dva certifikáty kvality: mezinárodní JCI, který získal v prosinci roku 2009 na nejdelší možnou dobu tří let, a certifikát SAK ČR, který obhájil už potřetí - do začátku roku 2013.

Od loňského listopadu, kdy byl projekt spuštěn, do letošního jara rozdá Skupina B. Braun celkem 1 000 takových košů. Část z nich rozdělili zdravotní klauni během organizovaných klauniád, část pak mezi pacienty průběžně rozděluje zdravotní personál nemocnic. V rámci charitativního projektu Úsměv pro život navíc obdrželi pacienti psychiatrické
a hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno DVD přehrávač
a filmotéku s téměř 170 tituly. Sbírku filmů, pohádek, dokumentů
i přehrávač nakoupili zaměstnanci partnera projektu, společnosti B. Braun.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun