Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Koše plné humoru přináší další úsměvy - napsali nám

24. Březen 2011

Koše plné humoru přináší další úsměvy - napsali nám

Společnost B. Braun ve spolupráci s občanským sdružením Zdravotní klaun zorganizovala v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život na řadě českých klinik rozdávání Košů plných humoru. Velice nás těší pozitivní ohlasy zdravotníků a pacientů a přinášíme vám další
z nich.

V měsíci listopadu 2010 proběhla na Onkologické klinice VFN v Praze akce občanského sdružení Zdravotní klaun pod názvem Koš plný humoru. Zdravotní klauni pravidelně navštěvují v nemocnicích především dětské nemocné. Jejich návštěva má napomoci zlepšit psychickou pohodu pacientů, a tím také vlastně zlepšit jejich celkový zdravotní stav.

Uvítali jsme nabídku zdravotních klaunů rozšířit tento nápad i mezi dospělé pacienty a souhlasili jsme, aby tato akce proběhla na naší klinice, protože onkologická onemocnění patří mezi ty nejtěžší.

Projekt probíhal tak, že po dobu jednoho týdne navštěvovali ambulanci a denní stacionář zdravotní klauni a pro všechny nemocné měli připraveny dárkové „koše“, které obsahovaly různé drobné dárky, například letáček o sdružení, propisovací tužky, lék Humorin (červený klaunský nos), humorné povídky (knížky od pana Svěráka, Menšíka, atd.), humorné křižovky, knížky s vtipy, CD. U každého pacienta se na okamžik zastavili, promluvili s ním, eventuálně pozměnili obsah dárků dle přání pacienta.

Z mého pohledu se jednalo o velice zdařilou akci, nálada na pracovišti byla zřetelně lehčí, veselejší, pacienti se alespoň na chvíli odreagovali od strachu, určitého napětí a úzkosti, které je samozřejmě při onkologickém onemocnění stále doprovází. Byli potěšeni skutečností, že někdo ,,zvenku“ o ně jeví zájem. Tento projekt má jednoznačně smysl a pacientům pomáhá.

Chtěla bych ještě poděkovat firmě B. Braun, která celou akci podpořila a také sponzorovala.  

Dlouhá Zdeňka, VFN v Praze

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun