Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Koše plné humoru přinášejí úsměvy

23. Květen 2011

Koše plné humoru přinášejí úsměvy

Společnost B. Braun ve spolupráci s občanským sdružením Zdravotní klaun zorganizovala v rámci svého
charitativního projektu Úsměv pro život na řadě českých klinik rozdávání Košů plných humoru. Velice nás těší pozitivní ohlasy zdravotníků a pacientů, z nichž vám některé přinášíme.

Vážená a milá firmo B. Braun Medical,

patříme mezi ty šťastlivce, kteří mohou svým pacientům rozdávat Koše plné humoru a jejich prostřednictvím úsměv a radost. Naše oddělení ambulantního podávání cytostatik je součástí radioterapeuticko-onkologického oddělení FN v Motole v Praze, kde jsou léčeni dospělí onkologičtí pacienti. Onkologie zatím nepatří mezi obory, kde bychom vždy mohli jednoznačně zaručit vyléčení,
a proto je tento obor velmi náročný na psychiku nejenom našich pacientů, ale i zdravotnického personálu. Usměv na tváři tu vídáme většinou pouze při sdělování dobrých zpráv z výsledků kontrolních vyšetření.

Je to nějaký čas, kdy nám pan Edwards nabídl spolupráci se zdravotními klauny. Je až neuvěřitelné, jak v době plné všeobecné skepse vznikl projekt založený na rozdávání smíchu, dobré nálady a naděje
a ještě neuvěřitelnější je, že tento projekt dokonale funguje. Stojí za tím samozřejmě obrovská práce
a nezlomná víra pana Edwardse a posléze jeho spolupracovníků, kterou dokázali nakazit své okolí.


U dětí jednoznačně funguje samotná návštěva klaunů, pro dospělé byl šťastným nápadem Koš plný humoru. Právě s ním přijeli na začátku prosince loňského roku klauni a prvního rozdávání se ujali sami.

Bylo úžasné sledovat jejich počínaní a profesionalitu u dospělých pacientů a vždy trvalo pouze několik okamžiků, abychom se smáli všichni a alespoň se usmívali i ti nejsmutnější pacienti... Koše jsou skvěle vybaveny - nikde nechybí všemocný lék Humorin obsahující vitamin HA-HA a knížky nebo CD od nebo o legendách českého a světového humoru. Jsou to například pánové Sovák, Werich, Horníček, Jara da Cimrman, Renčín, Jiránek a mnoho dalších.

Obdarovaní měli velikou radost a dlouho nemohli uvěřit, že je to dárek pro ně. Když uvěřili, osmělili se
a začali si vybírat z nabízených titulů, případně později je navzájem směňovat dle svých zájmů.
V každém případě byl svět v té chvíli pro všechny přítomné plný sluníčka a radosti, které si spolu s dárky odnášeli domů. A za toto moc děkujeme. V rozdávání Košů, resp. papírových taštiček pokračujeme dále sami, moc nás to těší a zároveň nesmírně obohacuje.

Takže ještě jednou vám, jako sponzorské firmě a všem zdravotním klaunům, kteří nám pomáhají, seč mohou, moc děkujeme a přejeme krásný a dobrý rok.

Za všechny
MUDr. Pěva Vraštilová,
vedoucí lékařka oddělení ambulantního
podávání cytostatik FN v Motol


Dobrý den!

Akce s dárkovými taškami má u nás na klinice velký úspěch, pacienti mají z dárků velkou radost. Jde
o pacienty, kteří jsou u nás vzhledem k jejich vážnému onemocnění hospitalizovaní dlouhodobě. Je velmi dobré vědět, že na světě existují lidé, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na ty druhé.

„Koše plné humoru” jsme využili i na naši Mikulášskou akci a opět jsme tím pacienty moc potěšili. Jelikož je práce s lidmi nejtěžší, ale zároveň i nejkrásnější, není nic lepšího, než vidět radost
v smutných očích. Děkujeme vám a přejeme vám, abyste i nadále rozsévali radost.

Vojtková Jana
FN Brno-Bohunice

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun