Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Koše plné humoru poprvé ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

2. Prosinec 2011

Koše plné humoru poprvé ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

První prosincový den patřil na klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové Úsměvu pro život, charitativnímu projektu Skupiny B. Braun. Zdravotní klauni přišli rozveselit a podpořit těžce nemocné pacienty v jejich uzdravení a zároveň jim přinesli dárky v podobě Košů plných humoru.

Úsměv pro život se Zdravotními klauny rozveselil dalších 120 pacientů

K dnešnímu dni jsme ve spolupráci se Zdravotním klaunem rozdali bezmála 1 500 Košů plných humoru a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové k nim přibude dalších 120, které tentokrát rozveselí pacienty na klinice onkologie
a radioterapie
,“ řekl PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun. „Velmi pozitivní reakce pacientů i zdravotníků na rozdávání Košů plných humoru z celé republiky nám daly jasně najevo, že je to projekt smysluplný. Proto jsme se rozhodli v projektu pokračovat i v nadcházejícím roce a zapojit do něj také širší veřejnost. Ve spolupráci se Zdravotním klaunem jsme založili nový účet, na který mohou lidé finančně přispívat. Každou částku, kterou se lidé rozhodnou přispět, Skupina B. Braun zdvojnásobí. Tyto finance pak budou použity výhradně na pořízení dalších Košů plných humoru,“ dodal Lukeš.

„S akcemi Zdravotního klauna už máme na našem oddělení zkušenosti. Tentokrát ale zůstane rozveseleným pacientům něco navíc a jsem si jist, že z toho budou mít velikou radost,“ přidává se ke slovům Jiřího Lukeše MUDr. Eugen Kubala, zástupce přednosty pro klinickou onkologii FN Hradec Králové. „Myslím si, že každého člověka potěší, když dostane něco, co ho rozveselí, ale tito pacienti to vnímají dvojnásobně. Jejich psychika je výrazně otřesena nemocí, kterou trpí a životní situací, ve které se nacházejí. Cokoliv, co může odpoutat jejich myšlenky od nemoci a přimět je přemýšlet nad něčím jiným, je velkou pomocí pro jejich cestu za uzdravení. A když jim pomůžeme se usmívat, mají z části vyhráno,“ uzavírá Kubala.

Zdravotní klauni si popovídali a mezi pacienty onkologie a radioterapie rozdali přes 120 Košů plných humoru. V nich pacienti našli nejrůznější humorné knihy, DVD, společenské hry, a dalších zábavné předměty, které pro pacienty v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život připravila Skupina
B. Braun.

Charitativní projekt společnosti B. Braun, Úsměv pro život, se mimo společné aktivity se Zdravotním klaunem věnuje řadě dalších činností. Jednou z nich je například spolupráce s neziskovou organizací HealthCare Institute, která pořádá celostátní soutěž Nemocnice roku. Díky Úsměvu pro život se začala vyhlašovat i Nejusměvavější nemocnice roku, které se letos zúčastnilo 30 tisíc respondentů,
a Nejusměvavější nemocnicí roku 2011 v kategorii Fakultní nemocnice byla právě vyhlášena FN Hradec Králové.

Více o projektu Úsměv pro život

Úsměv pro život je charitativní projekt Skupiny B. Braun, jehož cílem je duševně podpořit dlouhodobě nemocné pacienty. Hlavním partnerem je občanské sdružení Zdravotní klaun (www.zdravotniklaun.cz )
a podpora společného projektu Koš plný humoru. Více na www.usmevprozivot.cz .

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun