Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Koše plné humoru na Chirurgickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre

14. Prosinec 2011

Koše plné humoru na Chirurgickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre

Je tomu skoro týždeň, čo zdravotní klauni navštívili Kliniku pneumológie a ftizeológie - Oddelenia klinickej onkológie Univerzitnej nemocnice Bratislava a teraz sa rozhodli rozveseliť a obdarovať pacientov košmi plnými humoru na Chirurgickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Asi 10 košov dostali pacienti z rúk zdravotných klaunov a ďalších 60 balíkov odovzdali do rúk zdravotníckym pracovníkom, ktorí ich podľa potreby budú prerozdeľovať medzi pacientov počas nasledujúceho obdobia.  

„Takto vrelé prijatie darčekových košov sme ani nečakali. O to viac nás teší, že z nich majú pacienti radosť a vidíme, že náš spoločný projekt s občianskym združením Červený Nos Clowndoctors má zmysel. V dnešnej náročnej dobe plnej neistoty chceme pacientom napomôcť k ich psychickej pohode, pretože bez dobrej nálady a pozitívneho myslenia sa rekonvalescencia predlžuje a to nechce nikto, ani lekár a samozrejme ani samotní pacienti,“ povedal MUDr. Martin Kuncek zo spoločnosti B. Braun, ktorá prostredníctvom Úsmevu pre život financuje projekt Kôš plný humoru na Slovensku.        

Hlavným cieľom projektu je pomôcť vážne chorým pacientom aspoň na chvíľu zabudnúť na náročnú a bolestivú liečbu a prostredníctvom zábavných darčekov, kníh a krížoviek zlepšiť ich psychický a tým aj celkový zdravotný stav.

„O projekte Kôš plný humoru som už síce niečo začula, ale osobne som mala možnosť vidieť Vašich klaunov pri práci prvý krát. Rozosmiať chorého človeka, zvlášť ak ide o človeka dospelého, ktorý si uvedomuje závažnosť a v mnohých prípadoch aj neriešiteľnosť svojho ochorenia nie je jednoduché. Priznám sa, že pri prvom stretnutí sa mi do očí ,,tisli" slzy a to od radosti, že aj pre našich pacientov sa môže spraviť niečo viac, viac ako je len štandardná terapia“, povedala staničná sestra Chirurgickej kliniky Mária Dumančičová. „Po kontakte s pacientkou na našom oddelení, ktorú navštívili klauni sa mi pacientka priznala, že neverila v niečo takéto a s návštevou súhlasila, len aby nám urobila radosť. Ale keď odišli, smiala sa ešte aj chvíľu po ich odchode a nakoniec ďakovala ona nám, že sme jej takéto stretnutie sprostredkovali. Podobná situácia sa zopakovala aj na mužskom oddelení. Nehovoriac
o tom, že sme sa smiali celý službukonajúci personál. Je nám nesmiernou cťou, že ste si vybrali aj našu kliniku. Ešte raz obrovská vďaka a úcta. Určite Vás budem informovať aj ďalej o tom, ako ľudia reagovali na darčeky a na Váš projekt“, dodala na adresu projektu pani Dumančičová.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun