Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kongres domácí péče

27. Listopad 2009

Kongres domácí péče

Ve dnech 5. - 7. června 2009 proběhl kongres HomeCare, který uspořádaly Aesculap Akademie se sítí prodejen Zelená hvězda za významné podpory společnosti B. Braun Medical, ve spolupráci s Asociací domácích péčí České republiky.

Akce proběhla v malebném lázeňské městečku Bohdaneč, kde se sešlo více než šedesát účastníků
z do­mácích péčí z celé České republiky. Témata byla zaměřena na oblast spolupráce Domácích péčí
a jed­notlivých Zelených hvězd - jako dodavatelů spotřebního zdravotnic­kého materiálu.

V rámci kongresu byly pre­zentovány zajímavé přednášky a kazuistiky zdravotních sester specializovaných v této oblasti. Pojednaly o tématech péče o rány a konkrétně o materiálech řady Askina® a oplachových roztocích Prontosan® a Prontoderm®. Ing. Urban, koordinátor Zelených hvězd, zde představil pravidla a principy úzké a oboustranně výhodné spolupráce mezi Domácími péčemi
a Zelenými hvězdami.
For­mou internetového stánku byl také představen E-shop Zelené hvězdy, kde si každý z účastníků mohl v praxi vyzkoušet uživatelskou snadnost a za registraci a následnou objednávku jej čekala odměna ve formě některého z produktů širokého sortimentu B. Braun. Kongres podpořila také spolupra­cující firma Batist, která představila svoje výrobky (obvazový materiál) na svém stánku.

V sobotu se účastníci po pracovní části dne přemístili do příjemné stylové restaurace Stodola pod Kunětickou horou. Všichni zde prožili pěkný večer s výborným pohoštěním, hudbou a přátelskou atmosférou.

Pavlína Jaklová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče