Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Kongres domácí péče

Pavlína Jaklová

27. listopad 2009

Zelená hvězda

Ve dnech 5. - 7. června 2009 proběhl kongres HomeCare, který uspořádaly Aesculap Akademie se sítí prodejen Zelená hvězda za významné podpory společnosti B. Braun Medical, ve spolupráci s Asociací domácích péčí České republiky.

Akce proběhla v malebném lázeňské městečku Bohdaneč, kde se sešlo více než šedesát účastníků
z do­mácích péčí z celé České republiky. Témata byla zaměřena na oblast spolupráce Domácích péčí
a jed­notlivých Zelených hvězd - jako dodavatelů spotřebního zdravotnic­kého materiálu.

V rámci kongresu byly pre­zentovány zajímavé přednášky a kazuistiky zdravotních sester specializovaných v této oblasti. Pojednaly o tématech péče o rány a konkrétně o materiálech řady Askina® a oplachových roztocích Prontosan® a Prontoderm®. Ing. Urban, koordinátor Zelených hvězd, zde představil pravidla a principy úzké a oboustranně výhodné spolupráce mezi Domácími péčemi
a Zelenými hvězdami.
For­mou internetového stánku byl také představen E-shop Zelené hvězdy, kde si každý z účastníků mohl v praxi vyzkoušet uživatelskou snadnost a za registraci a následnou objednávku jej čekala odměna ve formě některého z produktů širokého sortimentu B. Braun. Kongres podpořila také spolupra­cující firma Batist, která představila svoje výrobky (obvazový materiál) na svém stánku.

V sobotu se účastníci po pracovní části dne přemístili do příjemné stylové restaurace Stodola pod Kunětickou horou. Všichni zde prožili pěkný večer s výborným pohoštěním, hudbou a přátelskou atmosférou.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník