Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Koncern B. Braun s českým vicepresidentem divize Aesculap pro východní Evropu

29. Duben 2008

Koncern B. Braun s českým vicepresidentem divize Aesculap pro východní Evropu

Předního výrobce zdravotnických prostředků, koncern B. Braun, lákají nově se otevírající příležitosti ve střední a východní Evropě. Koncern B. Braun jmenoval vicepresidentem divize Aesculap pro východní Evropu jednatele českého zastoupení MUDr. Lubomíra Klepáče, MBA. Zastoupení divize B. Braun Aesculap, zaměřené na ortopedické, chirurgické a vaskulární materiály, od nynějška řídí pobočky na Slovensku, v Polsku, Rusku a Maďarsku. Příští rok firma plánuje rozšíření regionu o bulharský a rumunský trh.

Praha, 29. dubna 2008 - Veškeré aktivity koncernu B. Braun v rámci divize Aesculap budou od nynějška řízeny z České republiky. Hlavním důvodem je strategická pozice České republiky na pomezí západní a východní Evropy. Současně Česká republika v rámci zemí tohoto regionu dosáhla výborného rozvoje všech chirurgických oborů a disponuje zkušenými experty a specialisty.

„Chceme umožnit lékařům a zdravotníkům zemí tohoto regionu přístup k našim technologiím, službám a vzdělávacím programům. Naším cílem je také samozřejmě udržení našich dobrých pozic na trhu a další rozvoj našeho obchodu v regionu. Zejména Ruská federace prochází výrazným rozvojem a zde vidíme celou řadu příležitostí pro koncernové aktivity. Já sám jsem se nyní po patnácti letech znovu začal učit rusky,“ uvedl MUDr. Klepáč.

Cílem divize Aesculup pro východní Evropu je podpora spolupráce lékařů napříč celým regionem.
B. Braun bude specialisty seznamovat s portfoliem svých produktů z oblasti ortopedie (kolenní a kyčelní náhrady, páteřní systémy aj.), chirurgie (např. chirurgické, endoskopické nástroje, šicí materiály, motorové systémy, aj.) a vaskulárních systémů (např. kardiovaskulární stenty, cévní protézy, aj.).

Pozici ředitele a jednatele sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum v České republice a na Slovensku po MUDr. Klepáčovi převezme od 1. června 2008 Dr. Martin Kuncek.


O MUDr. Lubomíru Klepáčovi, MBA

MUDr. Lubomír Klepáč, MBA vystudoval medicínu a působil jako chirurg na brněnské I.Chirurgické klinice FN u Svaté Anny. Do společnosti B. Braun přišel v roce 1996 a nyní v ní zastává pozici ředitele a jednatele společností skupiny B. Braun v České republice a na Slovensku. Je zodpovědný za divizi Aesculap a zároveň zastává funkci ředitele a jednatele sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun