Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat

MUDr. Alan Munteanu

14. Říjen 2011

Ve dnech 1. až 2. září 2011 proběhl v Mikulově již třetí ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Byl pořádán pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA, a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA. Na kongresu proběhla během dvou dnů řada zajímavých sdělení, ke kterým významně přispěl i doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., prezident kongresu. Zeptali jsme se ho na hodnocení celé akce.

Dobrý den, pane docente. Letos se uskutečnil již 3. ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Jak byste popsal jeho průběh v porovnání s předchozíma dvěma ročníky?

Letošní v pořadí třetí mezinárodní kongres byl charakterizován nárůstem zájmu přednášejících i posluchačů. Programově jsme pojali přednášky jako týmovou spolupráci, kdy lékaři a sestry vystupovali jako spoluautoři a také proběhla i jiná mezioborová spolupráce. Podle mého soudu je odrazem kvality odborné akce pouze zájem odborné veřejnosti ať už o aktivní či pasivní účast. Další novinkou bylo přenesení odborného programu do hotelu Galant. Konferenční sál na zámku totiž svou kapacitou vyhovoval pouze společenskému večírku, nikoliv počtu účastníků.

MUDr. Michal Mašek, prezident 3. ročníku Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařstvíKolik lékařů a zdravotních sester se kongresu zúčastnilo?

Kongresu se zúčastnilo 330 přihlášených hostů, z toho bylo 81 přednášejících. Přijeli kolegové z celé České i Slovenské republiky - tedy od Děčína po Košice včetně. Účast studentů lékařských fakult a středních zdravotních škol neregistrujeme, protože ti mají vstup tradičně zdarma. Všechny přednášky jsou vyvěšeny na www.akutne.cz spolu s hodnocením ISSN.

Předpokládám, že většina posluchačů byla z České republiky. Zúčastnil se i někdo ze zahraničí?

Jako obvykle přijeli chirurgové ze Slovenska, rakouští kolegové letos bohužel nedorazili.

Všichni přednášející jsou erudovanými experty ve svých oborech, ale přeci jen, dala by se mezi všemi odborníky najít osobnost, na jejíž účast jste obzvláště hrdý?

Těžko někoho upřednostnit, protože zastoupeni byli všichni předsedové společností nebo jejich zástupci. Ozdobou byla tradiční aktivní účast předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky paní JUDr. Ivy Brožové. Dále se zúčastnili předsedové Společnosti urgentní medicíny MUDr. Jana Šeblová, České společnosti pro úrazovou chirurgii doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., a za slovenskou společnost prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc. Z oboru krizové připravenosti Ministerstva zahraničí České republiky aktivně vystoupila paní Ing. Jaroslava Hejdová. Přednášeli vedoucí pracovníci nemocnic, primáři urgentních příjmů a všichni přednostové aktivní v Traumacentru Fakultní nemocnice Brno, ale i v jiných traumacentrech. Každopádně úroveň všech přednášejících, lékařů, sester, zdravotníků záchranné služby, policistů a právníků byla podle mého soudu vynikající. Stejně tak byla bohatá a plodná i diskuse.

Hlavním tématem letošního ročníku byla „Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat“. Proč právě toto téma?

Pokusili jsme se skloubit společné problémy přednemocniční péče, tedy zdravotnické záchranné služby, s činností urgentních příj­­mů, traumatologií s následnými forenzními a pojistnými aspekty.

Které z prezentovaných témat mělo u posluchačů největší ohlas?

Nevím, které vystoupení mělo největší ohlas, já jsem si se zájmem vyslechl především příspěvky navazujících oborů. Problém ošetřování polytraumat a složitých poranění spočívá zejména v komunikaci a úctě k práci jiných oborů a odborníků.

Ve svém bohatém profesním životě jste se účastnil již stovek konferencí a kongresů po celém světě, a to buď jako posluchač, nebo jako přednášející. Existuje mezi úrovní kongresů pořádaných v České republice a v zahraničí rovnítko, nebo oproti Západu spíše zaostáváme?

Minulý týden jsem byl členem předsednictva kongresu ve Vídni. Nevidím rozdíl v jejich odborné činnosti, úrovni přednášek ani v profesních problémech.  

Jsem si vědom skutečnosti, že otázka, kterou vám nyní položím, je velice citlivá, ale položit vám ji musím. Co si myslíte o schválené zdravotnické reformě a jaký je váš osobní názor na definování standardů a nadstandardů? Myslíte si, že tato opatření posunou úroveň našeho zdravotnictví dopředu?

Všichni jsme rádi, že konečně dochází k inovaci právních předpisů ve zdravotnictví, byť s dvacetiletým zpožděním. Podstata problému posunu kupředu spočívá v tom, kdo a jak je bude prakticky naplňovat. V mém oboru jsme poměrně jednotní a standardy nepotřebujeme, pokud bude stávající právní řád respektován a důsledně realizován.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník