Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat

14. Říjen 2011

Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat

Ve dnech 1. až 2. září 2011 proběhl v Mikulově již třetí ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Byl pořádán pod záštitou předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA, a ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Petra Košky, MBA. Na kongresu proběhla během dvou dnů řada zajímavých sdělení, ke kterým významně přispěl i doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., prezident kongresu. Zeptali jsme se ho na hodnocení celé akce.

Dobrý den, pane docente. Letos se uskutečnil již 3. ročník Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařství. Jak byste popsal jeho průběh v porovnání s předchozíma dvěma ročníky?

Letošní v pořadí třetí mezinárodní kongres byl charakterizován nárůstem zájmu přednášejících i posluchačů. Programově jsme pojali přednášky jako týmovou spolupráci, kdy lékaři a sestry vystupovali jako spoluautoři a také proběhla i jiná mezioborová spolupráce. Podle mého soudu je odrazem kvality odborné akce pouze zájem odborné veřejnosti ať už o aktivní či pasivní účast. Další novinkou bylo přenesení odborného programu do hotelu Galant. Konferenční sál na zámku totiž svou kapacitou vyhovoval pouze společenskému večírku, nikoliv počtu účastníků.

MUDr. Michal Mašek, prezident 3. ročníku Mezinárodního kongresu úrazové chirurgie a soudního lékařstvíKolik lékařů a zdravotních sester se kongresu zúčastnilo?

Kongresu se zúčastnilo 330 přihlášených hostů, z toho bylo 81 přednášejících. Přijeli kolegové z celé České i Slovenské republiky - tedy od Děčína po Košice včetně. Účast studentů lékařských fakult a středních zdravotních škol neregistrujeme, protože ti mají vstup tradičně zdarma. Všechny přednášky jsou vyvěšeny na www.akutne.cz spolu s hodnocením ISSN.

Předpokládám, že většina posluchačů byla z České republiky. Zúčastnil se i někdo ze zahraničí?

Jako obvykle přijeli chirurgové ze Slovenska, rakouští kolegové letos bohužel nedorazili.

Všichni přednášející jsou erudovanými experty ve svých oborech, ale přeci jen, dala by se mezi všemi odborníky najít osobnost, na jejíž účast jste obzvláště hrdý?

Těžko někoho upřednostnit, protože zastoupeni byli všichni předsedové společností nebo jejich zástupci. Ozdobou byla tradiční aktivní účast předsedkyně Nejvyššího soudu České republiky paní JUDr. Ivy Brožové. Dále se zúčastnili předsedové Společnosti urgentní medicíny MUDr. Jana Šeblová, České společnosti pro úrazovou chirurgii doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., a za slovenskou společnost prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc. Z oboru krizové připravenosti Ministerstva zahraničí České republiky aktivně vystoupila paní Ing. Jaroslava Hejdová. Přednášeli vedoucí pracovníci nemocnic, primáři urgentních příjmů a všichni přednostové aktivní v Traumacentru Fakultní nemocnice Brno, ale i v jiných traumacentrech. Každopádně úroveň všech přednášejících, lékařů, sester, zdravotníků záchranné služby, policistů a právníků byla podle mého soudu vynikající. Stejně tak byla bohatá a plodná i diskuse.

Hlavním tématem letošního ročníku byla „Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat“. Proč právě toto téma?

Pokusili jsme se skloubit společné problémy přednemocniční péče, tedy zdravotnické záchranné služby, s činností urgentních příj­­mů, traumatologií s následnými forenzními a pojistnými aspekty.

Které z prezentovaných témat mělo u posluchačů největší ohlas?

Nevím, které vystoupení mělo největší ohlas, já jsem si se zájmem vyslechl především příspěvky navazujících oborů. Problém ošetřování polytraumat a složitých poranění spočívá zejména v komunikaci a úctě k práci jiných oborů a odborníků.

Ve svém bohatém profesním životě jste se účastnil již stovek konferencí a kongresů po celém světě, a to buď jako posluchač, nebo jako přednášející. Existuje mezi úrovní kongresů pořádaných v České republice a v zahraničí rovnítko, nebo oproti Západu spíše zaostáváme?

Minulý týden jsem byl členem předsednictva kongresu ve Vídni. Nevidím rozdíl v jejich odborné činnosti, úrovni přednášek ani v profesních problémech.  

Jsem si vědom skutečnosti, že otázka, kterou vám nyní položím, je velice citlivá, ale položit vám ji musím. Co si myslíte o schválené zdravotnické reformě a jaký je váš osobní názor na definování standardů a nadstandardů? Myslíte si, že tato opatření posunou úroveň našeho zdravotnictví dopředu?

Všichni jsme rádi, že konečně dochází k inovaci právních předpisů ve zdravotnictví, byť s dvacetiletým zpožděním. Podstata problému posunu kupředu spočívá v tom, kdo a jak je bude prakticky naplňovat. V mém oboru jsme poměrně jednotní a standardy nepotřebujeme, pokud bude stávající právní řád respektován a důsledně realizován.

MUDr. Alan Munteanu
ředitel divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory