Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Kolorektální projekt Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je v České Republice unikátní

9. Říjen 2019

Kolorektální projekt Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je v České Republice unikátní

Usnadnit cestu pacienta nemocnicí, tedy zoptimalizovat a zefektivnit diagnostické a terapeutické procesy při onkochirurgické léčbě kolorektálního pacienta – to jsou hlavní cíle tzv. Kolorektálního projektu (KRP). Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity jej za podpory vedení Fakultní nemocnice Brno a ve spolupráci s firmou B. Braun aplikuje od roku 2017 jako první české pracoviště a jedno z prvních v Evropě. Co všechno tento projekt zahrnuje a v čem je inovativní? Tyto informace se dozvíte v následujícím článku od přednosty Chirurgické kliniky prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc.

Chirurgická onemocnění tlustého střeva a konečníku

Tato onemocnění tvoří velkou a početnou skupinu, do níž patří například divertikulární choroba a zánětlivá onemocnění. Druhou velkou skupinu tvoří nádorová postižení, z nichž dominuje zhoubný kolorektální karcinom, který má v naší zemi jednu z nejvyšších incidencí na světě. V mnoha případech je chirurgická léčba prováděna urgentně (závažná krvácení) či akutně (perforace střeva se zánětem pobřišnice), v ostatních případech je možné chirurgickou léčbu naplánovat. Plán chirurgické operace se velmi liší podle jednotlivých onemocnění a patologií. U operací na trávicím traktu je diagnosticko-terapeutický plán obecně složitý.

Opomíjíme důležitost edukace pacienta a jeho rodiny

Na léčbě chirurgických onemocnění tlustého střeva se podílí celá řada sofistikovaných diagnostických a léčebných postupů a medicínských oborů. Pozornost odborníků i laické veřejnosti je tradičně upírána na nejmodernější metody, jako je například molekulární charakteristika nádorů, nejmodernější radiodiagnostická vyšetření, 3D laparoskopie atd. Velmi důležitou složkou jsou ale i méně atraktivní části celého procesu průchodu pacienta hospitalizací a léčbou. Jsou to například informovanost a edukace pacienta a jeho rodiny, rychlost a správná posloupnost vyšetření, výživa pacienta a celkově jeho příprava na operaci, šetrná anestezie, časná rehabilitace atd. Tento komplexní pohled někdy bývá opomíjen, proto se  nemocnice Brno rozhodla zaměřit na optimalizaci celého procesu diagnostiky a léčby pacienta, od jeho záchytu na ambulanci až po propuštění a návrat do běžného života.

Tento záměr našel porozumění u společnosti B. Braun, konkrétně u ředitele divize Aesculap a člena vedení Skupiny B. Braun v České a Slovenské republice MUDr. Alana Munteanu. Skupina B. Braun je známá svým zaměřením na vzdělávání lékařů i nelékařských oborů, a to díky své instituci Aesculap Akademie, a obecně má zájem na podpoře projektů směřujících k urychlení a zkvalitnění léčby. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno se vzhledem k uvedeným faktům a za podpory vedení nemocnice, zejména ředitele MUDr. Romana Krause, MBA, a ekonomického náměstka Ing. Roberta Czékuse, MHA, rozhodla ve spolupráci s firmou B. Braun předložit tzv. Kolorektální projekt (KRP), který si dal za cíl výše uvedené procesy zkoordinovat a zefektivnit.

Kolorektální projekt vychází z potřeby:

 • Koordinovat velmi složitý diagnosticko-terapeutický algoritmus u pacientů – kandidátů operace na tlustém střevě a konečníku – tak aby vše proběhlo v co nejkratším čase, při co nejmenším počtu ambulantních návštěv, aby se zabránilo opomenutím, duplicitním vyšetřením a nedostatečnému, či naopak abundantnímu vyšetřování. Tento koordinační proces se týká období předoperačního, perioperačního i pooperačního.
 • Zlepšit informovanost klienta a rodinných příslušníků.
 • Implementovat do léčebného procesu moderní poznatky a trendy vyplývající z filozofie maximálního možného omezení invazivních postupů a poskytnutí co největšího prostoru přirozenému průběhu. Tento trend se nazývá ERAS – Enhaced Recovery After Surgery. ERAS postupy jsou založeny především na včasné pooperační rehabilitaci, včasném příjmu tekutin a potravy po operaci, vyloučení opiátů, omezení břišních drénů, močového katétru, nazogastrické sondy atd.
 • Zaměřit se na snížení pooperačních komplikací, protože řešení komplikací je (zejména u chirurgie trávicího traktu a u kolorektální chirurgie, která je zatížena vysokou morbiditou a mortalitou) extrémně finančně náročné. Jak již bylo zdůrazněno, specifitou chirurgie trávicího traktu je, že morbidita a mortalita se vyskytují zejména v souvislosti s komplikacemi spojenými s rekonstrukční fází a hojením anastomóz.

Kolorekrální projekt je multidisciplinární, podílejí se na něm chirurgové, radiologové, anesteziologové, nutriční specialisté, specialisté na cévní vstupy, onkologové, specialisté na léčbu bolesti, všeobecné sestry, perioperační sestry, stomické sestry, lékaři z rehabilitačního oddělení, rehabilitační pracovníci, pracovníci funkční laboratoře EC, ERAS sestry, pracovníci centrální sterilizace, hygieny a epidemiologie, pracovníci IT oddělení. Tým specialistů z firmy B. Braun, který odráží celé spektrum výše uvedené problematiky, dodal firemní know-how a zrealizoval i vstupní audit nezávislých odborníků.

Na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Brno upřednostňují minimálně invazivní metody

Velmi podstatnou součástí Kolorektálního projektu a ERAS je akcentace minimálně invazivních chirurgických metod v léčbě kolorektálních chorob. V současnosti je naše pracoviště schopné provádět kompletní spektrum výkonů laparoskopicky, laparoskopicky asistovaně i transanálně, což výrazně přispívá k rychlejší a snadnější pooperační rehabilitaci a rekonvalescenci.

Cílem je

 • zkrácení doby vyšetření a minimalizace ambulantních návštěv,
 • lepší, jednodušší a lépe tolerovatelná příprava pacienta,
 • zkrácení pobytu na JIP,
 • omezení infuzí, opiátů, opioidů,
 • zkrácení hospitalizace,
 • redukce zbytečných laboratorních odběrů a vyšetření,
 • snížení výskytu komplikací,
 • lepší informovanost klientů a rodiny,
 • celkové ekonomické snížení nákladů kolorektální chirurgie.

Příkladem hledání možného zjednodušení procesu vyšetřování a možných úspor je dílčí projekt, který realizujeme v rámci Kolorektálního projektu v kooperaci s Klinikou radiologie a nukleární medicíny a Interní hematologickou a onkologickou klinikou, zaměřený na průzkum provozních i ekonomických dopadů nahrazení několika finančně náročných stagingových vyšetření u rakoviny konečníku: CT hrudníku, CT břicha, MRI rekta jediným vyšetřením, pomocí PET- -MRI. Domníváme se, že výše uvedené postupy jsou do jisté míry univerzální, a pokud si ověříme, že se přibližujeme ke splnění cílů, chtěli bychom tento proces-program implementovat na našem pracovišti i do dalších oblastí.

Velkou výhodou týkající se Kolorektálního projektu je pro Fakultní nemocnici Brno jeho finanční nenáročnost

Dosavadní investice byly výhradně intelektuálního charakteru, kdy účastníci do projektu vložili svůj um a čas. Menší investice byly pokryty sponzorsky partnerem, firmou B. Braun. Jediné očekávané finanční investice do projektu ze strany nemocnice budou do specializované monitorace tělesné teploty operantů v peroperačním období a monitorace příjmu a výdeje tekutin, které budou vykompenzované redukcí podávaných infuzí perioperačně a v bezprostředním pooperačním období. Změnit dlouhá léta zaběhlá schémata a zavést koordinaci do procesů, které nebyly řízeny, není jednoduché. KR projekt a jeho důležité části, zejména ERAS, je proces, který by neměl být nikdy zcela ukončen a nadále by se měl do budoucna vyvíjet.

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
přednosta chirurgické kliniky LF MU FN Brno Bohunice
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Snadno, rychle a přesně! To jsou jedny z předností plně automatizovaného systému ECOMix Revolution pro míchání a distribuci kyselých koncentrátů. Nejmodernější systém ECOMix Revolution je schopen koncentráty na místě vyrobit, skladovat a distribuovat k dialyzačním monitorům. Na špičkovém dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Teplicích je tento systém úplnou novinkou, se kterou se personál musel seznámit. Jak se mu to podařilo?

30.08.2020

Physidia S3, terapeutická inovace v oblasti poskytování dialyzační péče, zajišťuje pacientovi komfort, svobodu a šetří čas strávený transportem na dialyzační středisko nebo čekáním na ošetření. To vše je domácí dialýza Physidia S3, o kterou si mohou žádat dialyzovaní pacienti B. Braun Avitum. Na tento inovativní přístroj jsme se vydali zeptat na Dialyzační středisko B. Braun Avitum Teplice, kde ho na konci června pořídili.

21.08.2020

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče