Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Knihovna a Koše plné humoru zpříjemní chvíle čekání onkologickým pacientům ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

23. Srpen 2012

Knihovna a Koše plné humoru zpříjemní chvíle čekání onkologickým pacientům ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

Ve čtvrtek 23. srpna v devět hodin ráno navštívili Onkologickou kliniku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Zdravotní klauni v doprovodu zástupců Skupiny B. Braun.
A z jejich návštěvy měli všichni radost. Zdravotní klauni totiž přišli vážně nemocným pacientům rozdávat Koše plné humoru - dárkové balíčky z charitativního projektu B. Braun pro život. Vrcholem dopoledního programu pak bylo oficiální předání knihovny, která vznikla ze sbírky mezi zaměstnanci Skupiny B. Braun.

Předaná knihovna je dílem zaměstnanců Skupiny B. Braun. Ti se rozhodli sami pomoci a uspořádali podnikovou sbírku, která se dočkala značně příznivé odezvy. „Zaměstnanci naší společnosti jsou rádi, že mohli svou vlastní aktivitou pomoci onkologickým pacientům. Vybrali mezi sebou téměř pět set titulů nejrůznějších žánrů, z nichž si zcela určitě vybere i ten nejnáročnější čtenář. Jsme přesvědčeni, že četba má velmi příznivé účinky na psychiku dlouhodobě nemocných. Mohou díky ní unikat do imaginárních světů knižních hrdinů a podnikat spolu s nimi i ta dobrodružství, která jim jejich zdravotní stav neumožňuje,“ řekl MUDr. Martin Kuncek, ředitel a jednatel B. Braun Avitum.

Jako velmi pozitivní hodnotí zřízení knihovny také ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA:
„Jsme rádi za všechny aktivity, které pomáhají zlepšit prostředí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a tato knihovna je pro Onkologickou kliniku VFN a 1. LF UK zcela nepochybně velkým přínosem. Líbí se mi i její praktické umístění v čekárně stacionáře. Pacienti si mohou zkrátit čekání na terapii, a pokud se náhodou začtou více, nemusí mít obavu - knihu jim ochotně zapůjčíme i domů. Jsme rádi, že můžeme nabídnout něco, co jim pomůže alespoň na chvíli zapomenout na všechny starosti a bolesti spojené s náročnou a vyčerpávající léčbou.“ 

Nic nám nemůže udělat větší radost, než když vidíme rozzářené oči pacientů a jejich nadšení z dárků, které dostanou. Uvědomujeme si, jak psychicky i fyzicky náročná je dlouhodobá hospitalizace. Hlavním cílem Košů plných humoru je proto přinést na oddělení dobrou náladu, rozptýlit obavy, pocit osamělosti a smutek. V těchto vážných životních situacích úsměv pomáhá
a zdravotní klauni dělají vše proto, aby ho pacientům vrátili,“   říká Daniela Melíšková z občanského sdružení Zdravotní klaun.

Celkem 82 Zdravotních klaunů rozesměje v průběhu roku bezmála 100 000 malých i velkých pacientů a pravidelně navštěvuje 62 nemocnic a 7 domovů pro seniory nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun