Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Karcinom prostaty hlavním tématem 11. urologického sympozia

26. Únor 2013

Karcinom prostaty hlavním tématem 11. urologického sympozia

11. ročník zimního česko-slovenského sympozia opět přinesl možnost moderní edukace.

Ve dnech 13.-18. ledna 2013 proběhlo tradiční, již jedenácté česko-slovenské urologické sympozium ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony. Tato konference se zde koná každé dva roky - na pořádání obdobné akce se totiž posléze začala podílet i Slovenská urologická společnost, takže každým druhým rokem je možné se této významné edukační aktivity zúčastnit i na Slovensku, konkrétně na Štrbském plese.   

Již podruhé byla organizátory dvě pražská pracoviště - Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Urologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Fakultní nemocnice v Motole. Prezidenty sympozia byli přednostové uvedených klinik prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., a prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. Sekretářem byl  MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, z Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Celá akce byla pořádána pod záštitou ředitelů fakultních nemocnic (VFN a FN v Motole), děkanů 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také České urologické společnosti ČLS JEP a České akademie urologie.

Sympozium bylo jako již tradičně mezioborové - mezi přednášejícími byli nejen urologové, ale i onkologové a urogynekologové. Zúčastnilo se ho na130 lékařů v celkem devíti odborných sekcích a padesát sester v samostatné odborné sekci. Vědecký program začínal v osm hodin ráno a po dvouhodinové polední přestávce na oběd pokračoval až do osmnácti hodin. Po večeři měli účastníci až do jednadvaceti hodin možnost praktického nácviku na laparoskopických trenažérech.

Součástí programu byly také satelitní sympozia a prezentace partnerů.

Společnost B. Braun Medical a vzdělávací instituce Aesculap Akademie již několik let aktivně působí v urologické oblasti. Od roku 2013 je oficiálním partnerem České urologické společnosti ČLS JEP a spolupracuje na odborných a vzdělávacích akcích.

Program a průběh celého sympozia shrnuje profesor Tomáš Hanuš: „Nosnými tématy 11. zimního urologického sympozia byla vlastně všechna témata. Jejich spektrum totiž pokrývalo prakticky celou urologii, včetně dětské urologie, onkourologie, andrologie, gynekourologie aj. Přednášky byly rozděleny do sekcí, proběhla také firemní sympozia, novinkou bylo např. Repetitorium o inkontinenci moči u žen a o hyperaktivním močovém měchýři nebo kurzy katetrizace pro sestry či pracovní oběd na téma Intermitentní katetrizace měchýře a jiné. Většina témat byla kromě klasických  přednášek  zpracována také formou přehledu Doporučených postupů Evropské urologické asociace. Cenným přínosem byly diskuse při jednání i následně v kuloárech a účastníci tradičně ocenili možnost potkat se a mít čas i na vzájemnou neformální komunikaci.“

Prof. Marko Babjuk k průběhu celé akce dodává: „Podle mého názoru spočívá hlavní přínos zimního urologického sympozia v jeho rozsahu a kvalitě. V současné době představuje největší domácí urologickou akci primárně zaměřenou na edukaci. Díky úsilí týmů dvou pražských urologických klinik se opět podařilo připravit vysoce kvalitní a zajímavý odborný program, který přinesl průřez informací z celého oboru urologie. Stejně jako v minulých ročnících byly připraveny laparoskopické a endoskopické trenažéry, což umožnilo hlavně mladým lékařům a rezidentům nácvik praktických dovedností. Jedenáctý ročník sympozia tak přinesl opět možnost moderní edukace i přátelského setkání s kolegy. Osobně se již nyní těším na další ročník.“

Závěrem bych rád vyjádřil poděkování všem organizátorům za zcela profesionálně připravenou akci, jíž jsme měli možnost být součástí. 12. ročník zimního urologického sympozia se bude konat na Slovensku na Štrbském Plese v lednu 2014.

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.
manažer divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory