Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

K povinnostem zdravotníka patří nejen bezpečně léčit a ošetřovat, ale také vzdělávat

5. Červen 2012

K povinnostem zdravotníka patří nejen bezpečně léčit a ošetřovat, ale také vzdělávat

Zaměstnanci Oddělení nemocniční hygieny FN Olomouc spolu se studenty Moravské vysoké školy (MVŠO) v Olomouci a Střední a vyšší zdravotnické školy Olomouc (SZŠ) za podpory zástupkyně společnosti B. Braun Mgr. Petry Bártové připravili pro letošní kampaň na pátek 4. května 2012 workshop v prostorách Dětské kliniky FN Olomouc.

Tento den je také ve znamení propagace společenské odpovědnosti zdravotnického zařízení v oblasti odpovědného přístupu nejen k pacientům, ale i veřejnosti, neboť povinností zdravotníka je nejen kvalitně a bezpečně léčit a ošetřovat, ale také vzdělávat.

Světový den hygieny rukou je jednou z příležitostí k tomu, abychom si všichni připomněli, že zásady osobní hygieny, mytí i dezinfekce rukou chrání před infekcí každého z nás i naše okolí.

Akce se za Oddělení nemocniční hygie­ny zúčastnily MUDr. Jarmila Kohoutová, MUDr. Ivana Páleníčková a Lada Čiklová, za dětskou kliniku zástupkyně pro léčebnou péči MUDr. Eleni Mikušková a vrchní sestra Bc. Světlana Kašubová. Studentskou obec zastupovali tři studenti MVŠO a 25 studentů SZŠ spolu se svou trpělivou vyučující Mgr. Reginou Malčíkovou. Mediální zajištění perfektně zvládal tiskový mluvčí FN Olomouc Egon Havrlant.

Tento poměrně hojný počet organizátorů působil na několika stanovištích. Na dětské klinice si dvě skupiny studentů povídaly o hygieně rukou s dětmi na lůžkových odděleních. Také s nimi tvořili tematické obrázky. Jeden tým studentů SZŠ a MVŠO se věnoval dětem na ambulanci dětské kliniky. Děti malovaly obrázky a ty nejmenší vybarvovaly omalovánky s tématem mytí rukou. Rodiče byli zase zaměstnáni vyplňováním dotazníků, k dispozici byla i UV lampa pro ověření správně provedeného mytí rukou.

Dva terénní týmy pod vedením MUDr. Ivany Páleníčkové a studentky MVŠO Pavlíny Křivkové se s  mobilními tréninkovými UV lampami a dotazníky rozešly po areálu fakultní nemocnice. V ambulancích získávaly od pacientů data do ankety a zároveň jim vysvětlovaly důležitost správné hygieny rukou. Budoucí zdravotničtí asistenti také testovali vědomosti týkající se této problematiky u svých budoucích kolegů zdravotníků, kteří si přišli prakticky ověřit standardně prováděnou dezinfekci rukou.

Děti malující obrázky byly průběžně odměňovány drobnými dárky od společnosti B. Braun. Jak si mají správně mýt ruce, jim ukázali jejich rodiče pod vedením Petry Bártové. Děti pečlivě zkontrolovaly, jak kvalitně si ruce umyli jejich rodiče , a některé si to i samy ověřily pod UV lampou. Na cestu domů byly děti vybaveny edukačními obrázky a omalovánkami, které pro ně připravili studenti MVŠO.

Přestože pravidelné vzdělávání a školení zdravotníků v oblasti hygieny rukou je ve FN Olomouc součástí hygienicko-protiepidemického režimu týkajícího se prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění se zaměřením na infekce spojené se zdravotní péčí, považujeme za velmi prospěšné i jednorázové edukační akce, které tuto problematiku přiblíží i laické veřejnosti. Zvyšování obecného povědomí o významu hygieny rukou i aktivní přístup k této jednoduché, a přitom velmi důležité záležitosti pomůže naplnit i výzvu WHO: „Čisté ruce chrání vaše životy.“

Výsledky ankety

Anketa byla zaměřena na hygienu rukou zdravotníků i veřejnosti. Celkem bylo zpracováno 80 dotazníků a my přinášíme některé výstupy:

  • 76   % respondentů vědělo, že nečistýma rukama se přenášejí průjmová onemocnění, 68   % správně určilo přenos žloutenky typu B, ale jen 43   % respondentů uvedlo tento způsob přenosu u chřipky; naproti tomu v 80   % byl vyznačen přenos žloutenky typu B a C.
  • Průměrná četnost mytí rukou v průběhu dne u dospělých je 13krát denně, u dětí 10krát denně.
  • V části zaměřené na zdravotníky respondenti ve 29   % odpověděli, že jejich praktický/dětský lékař i zdravotní sestra si ruce dezinfikují vždy před vyšetřením; o dezinfekci rukou zdravotníka výslovně požádali pouze 2 respondenti.
  • Na dotaz, zda při hospitalizaci v nějakém zdravotnickém zařízení byla na pokoji dostupná dezinfekce, odpovědělo 15   % respondentů kladně a stejné procento záporně.

Z ankety vyplynulo, že média se v souvislosti s výskytem a přenosem infekčních onemocnění věnují problematice hygieny rukou spíše méně; v 36   % bylo konstatováno, že se respondent o významu mytí rukou, resp. dezinfekce rukou ve zdravotnictví jako součásti zdravotní péče, z médií nedozvěděl.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče