Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jiné desatero v podnikání

1. Leden 2008

Jiné desatero v podnikání

Jednoduché vyhledávání na internetu odhalí stovky, možná tisíce nejrůznějších souborů rad pro podnikání. Nejoblíbenější formu představují desatera, která se inspirují původním Desaterem, jež snesl Mojžíš lidu Izraele z hory Sinaj. Obsahově mají k původním přikázáním na míle daleko, přesto existují velké firmy, ve kterých mají první jasně stanovené morální zákony biblického desatera výrazný vliv na globální podnikání. Jednou z nich je koncern B. Braun, jenž pod názvem B. Braun Medical podniká v České i Slovenské republice.

B. Braun u nás znají zejména lékaři, zdravotní sestry, lékárníci a pacienti dialyzačních center. Ve světě velkého obchodu je B. Braun znám jako jeden z největších a nejstarších rodinných podniků v Německu a na světě vůbec. Firmu s obratem přesahujícím tři miliardy eur vede dnes čtyřiašedesátiletý Ludwig Georg Braun, prapravnuk Julia Wilhelma Brauna. Právě tento pán v roce 1839 rodinnou firmu založil, když převzal lékárnu v německém Melsungenu a rozšířil její činnost o prodej léčiv prostřednictvím pošty.

Pan Ludwig Georg Braun, který v těchto dnech navštívil Českou republiku, převzal vedení firmy před třiceti lety jako mladý muž se zkušeností v mezinárodním obchodě. Do firmy přinesl ve své době nejen mladého ducha, jenž přispěl k řadě významných akvizic, ale také výrazný vliv morálky a pevného odhodlání, které vychází ze silné křesťanské víry. Ludwig Georg Braun i ve svém životopise uvádí kromě řady obchodních i politických funkcí na čelním místě členství v synodu Luteránské církve v Kurhessen-Waldecku.

Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg BraunProf. Dr. h. c. Ludwig Georg BraunV nedávném rozhovoru pro německý Bild Ludwig Georg Braun například uvedl: „Desatero nás nabádá k pravdomluvnosti, k férovému chování i k úctě k cizímu majetku. Nad tím vším je nevyslovené pravidlo: Jednej s druhými tak, jak si přeješ, aby oni jednali s Tebou. Každý, kdo řídí nějakou firmu, si musí být vědom, že pokud někoho přelstil, možná jednu bitvu vyhrál, ale nakonec poškodil sám sebe, protože musí žít ve strachu, že se mu brzy stane něco obdobného."

Zajištění provozu a dynamický růst jedné z největších firem v oboru však v žádném případě nestojí pouze na snaze přenést do podnikání Desatero přikázání. Ludwig Georg Braun je obchodník, a proto se nespoléhá na pomoc shůry. Již na začátku svého působení v rodinné firmě navázal na dlouholetou tradici úzké spolupráce s lékaři a zdravotnickým personálem. Právě díky sdílení znalostí s lidmi z praxe vyvinul B. Braun celou řadu nových produktů, jež často v názvu nesou jména lékařů, kteří se o jejich vznik zasloužili.

Přestože jsou odborníci pro B. Braun základním kamenem úspěchu, Ludwig Georg Braun a jeho management se nyní potýkají s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Důvodem je možná sídlo společnosti ve městě Melsungen, které má do světové metropole daleko. Vysoce odborné informace však firma může získávat i od externích konzultantů z vysokých škol či špičkových klinických pracovišť.

Pro vedení firmy je podle Ludwiga Georga Brauna nutné najít spíše člověka, který má obecný přehled a schopnost rozpoznat, jaké znalosti pro svou práci potřebuje. „Vedoucí pracovník v naší firmě je jako dirigent, který rozezvučí celý orchestr. Nemusí umět hrát na každý hudební nástroj, musí ale slyšet, když nějaký chybí,“ říká Ludwig Georg Braun.

Ve 21. století nicméně musí i rodinný podnik sahat k praktikám globálních firem. B. Braun rozšířil svou působnost do zahraničí už v roce 1925, kdy vznikla výrobna v Itálii; dnes má B. Braun výrobní závody v padesáti zemích. Silné postavení má díky akvizici společnosti McGaw v USA. V nadnárodní strategii se projevují také učednická léta pana Ludwiga Georga Brauna, který strávil několik let v Brazílii. I díky tomu nyní označuje Latinskou Ameriku za podceňovanou oblast v oblasti finančních a průmyslových investic. Znalost světové ekonomiky se projevuje i na výrobní strategii firmy, která má základny v eurozóně i dolarové oblasti. Díky tomu dokáže odolávat výkyvům kurzu, které výrazně ovlivňují export a import. Diverzifikace je však jedna ze základních pouček jiných knih, než je Starý zákon.

Prof. Dr. h. c. Ludwig Georg Braun

Ludwig Georg Braun zastává funkci předsedy představenstva koncernu B. Braun, který je v rukou rodiny Braunů od roku 1839. Na vedení rodinného podniku připravilo Ludwiga Georga Brauna odborné vzdělání získané ve Velké Británii a USA i zkušenosti z řízení brazilské společnosti Laboratorios Americanos.

Od roku 1977 pracuje Ludwig Georg Braun ve vrcholných funkcích koncernu B. Braun, který za jeho působení zdesetinásobil počet svých zaměstnanců a v loňském roce dosáhl ročního obratu 3,3 miliardy eur.

Vedle péče o rozvoj firmy a podpory vývoje nových zdravotnických prostředků a metod se Ludwig Georg Braun aktivně účastní veřejného života. V roce 2002 získal na Univerzitě ve Freiburgu čestný titul Doctor honoris causa a v roce 2006 následovalo propůjčení titulu profesora. Od roku 2001 je prezidentem Německé obchodní a hospodářské komory.

Ludwig Georg Braun je ženatý a má pět dětí.

Vypracováno z koncernových zdrojů B. Braun

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun