Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak správně používat chirurgické nástroje?

16. Duben 2009

Jak správně používat chirurgické nástroje?

Skalpely

Skalpely se používají k rozříznutí kůže. Existuje celá řada typů skalpelů s nejrůznějšími tvary čepelek. Jejich výběr závisí na tom, na jakou tkáň budou použity.

Skalpel se používá následujícím způsobem:

 1. Skalpel držte volně mezi ukazovákem a palcem.
 2. Při kožním řezu ho držte v úhlu 90° ke kůži.

 skalpel   skalpel   skalpel

 

Pinzety

Rozeznáváme dva hlavní druhy pinzet. Pinzety chirurgické - s háčky - jsou určeny na hrubší a pevnější tkáně, jako jsou fascie nebo kůže, zatímco pinzety anatomické - atraumatické (bez háčků) - se používají na jemnější tkáně, jako jsou střeva nebo cévy.

Pinzeta se používá následujícím způsobem:

 1. Pinzetu držte volně mezi palcem a prsty, přičemž klíčovou úlohu má prostředníček.
 2. Uchopte tkáň pinzetou tak, abyste ji neponičili. Tkáně přidržujte a manipulujte jimi vždy velmi jemně a opatrně.

pinzeta   pinzeta   pinzeta

 

Nůžky

Rozlišujeme dva druhy nůžek podle toho, na jaký materiál jsou určeny. Jeden druh je určen na měkké tkáně a druhý na tvrdší materiál, jako jsou například stehy.

Nůžky se používají následujícím způsobem:

 1. Vložte palec a prsteník do rukojeti nůžek až po distální články.
 2. Nůžky stabilizujte přiložením ukazováku k zámku nůžek.
 3. Při stříhání tkání nebo stehů zejména v hloubce rány často pomůže, opřeme-li si nůžky o ukazovák druhé ruky.
 4. Stříhání špičkami nůžek je přesnější než ostřím celých listů, kdy hrozí nežádoucí přestřižení struktur mimo cílenou oblast a navíc je zde přesnost snížena.

nůžky   nůžky   nůžky

 

Jehelce

Existují různé druhy jehelců v závislosti na způsobu šití. Na jemné šití choulostivých tkání se používá jemný jehelec s krátkou rukojetí a přiměřená jehla. Šití v hloubce vyžaduje jehelec s dlouhou rukojetí.

Jehelec se používá následujícím způsobem:

 1. Uchopte jehelec stejným způsobem jako nůžky.
 2. Jehlu uchyťte do špičky čelistí přibližně ve dvou třetinách délky jejího obvodu, nedržte ji nikdy za jemný hrot nebo ouško.
 3. Pomocí západkového uzávěru jehlu upevněte v jehelci.

jehelec   jehelec   jehelec

 

Cévní svorky (peán)

Cévní svorky se používají na sevření a stisknutí cév, které budou přerušeny. Nástroj drží cévu uzavřenou, takže nemůže po přeříznutí nebo přestřižení krvácet.

Cévní svorka se používá následujícím způsobem:

 1. Uchopte svorku podobným způsobem jako nůžky.
 2. Svorku naložte na cévy, použijte špici čelistí.
 3. Pomocí západkového uzávěru svorku v její pozici zajistěte.

Cévní svorky (peán)   Cévní svorky (peán)   Cévní svorky (peán)

Západkový uzávěr cévních svorek a jehelců   Západkový uzávěr cévních svorek a jehelců   Západkový uzávěr cévních svorek a jehelců

 

Západkový uzávěr cévních svorek a jehelců

Cévní svorky a jehelce mají bezpečnostní uzávěry, které musí chirurg umět používat. Systém uzávěru cévních svorek a jehelců umožňuje jejich pevné sevření. Západkový uzávěr drží při uzamčení obě ramena nástroje u sebe ve stanovené pozici. V případě cévních svorek se mají chirurgové naučit techniku ovládání a používat je oběma rukama. Rukojeti lehce stiskněte a pomocí prostředníku od sebe odtlačte obě části uzávěru. Po oddělení obou částí půjde nástroj snadno rozevřít.

Západkový uzávěr cévních svorek a jehelců   Západkový uzávěr cévních svorek a jehelců

Zdroj: koncern B. Braun

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

19.09.2022

Ročně se v nemocnicích o ostré předměty poraní stovky zdravotníků. Riziko poranění výrazně snižují právě jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí.

15.08.2022

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena