Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Jak na hygienu v nemocnicích

redakce Braunovin

12. Červenec 2011

Aesculap Akademie ve spolupráci s divizí OPM B. Braun Medical uspořádala již devátý ročník konference na téma Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz.

Do Sporthotelu Zátoň v půvabném prostředí jižních Čech se na ni ve dnech 23.-24. června sjelo na
50 účastníků, kteří měli v průběhu dvou dnů možnost vyslechnout 12 referátů. Navzdory zdánlivě obehrané látce si přizvaní odborníci našli řadu neotřelých způsobů, jak téma hygieny a nozokomiálních nákaz uchopit. Přednášky se tentokrát nezabývaly pouze pohledem hygieniků nebo personálu, jenž za hygienu zodpovídá, ale řešili rovněž přístup mikrobiologů, lékařů z klinického pracoviště či právníků.

Odborný program

MUDr. Vilma Benešová z FN Motol se v úvodu zeširoka zamyslela nad principy managementu infekcí ve zdravotních zařízeních, načež RNDr. Jaroslava Zelenková seznámila posluchače s připravovanými změnami v dlouho očekávané novele vyhlášky 195/2005 Sb. Z teorie do praxe účastníky posléze přenesli prim. MUDr. Daniel Ehrenberger z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze, který na kasuistice dokladoval vhodnost využití lokálního antiseptika, a MUDr. Iva Šípová
z nemocnice v Českých Budějovicích, jejíž diferencované izolační režimy a bariérový způsob ošetřování zaujaly snad všechny zúčastněné.

Nečekaně vášnivá debata se strhla v návaznosti na příspěvek Dagmar Klimešové z FN Hradec Králové, jež se ve své přednášce věnovala zdánlivě „starému“ tématu: péči o nástroje a předsterilizační přípravě.
Na aktuální téma o výskytu klostridiových kolitid se ve své přednášce zaměřila
MUDr. Jaromíra Kratochvílová z FN u sv. Anny v Brně. Následovalo příjemné odlehčení ve formě příspěvku MUDr. Věry Kurkové z nemocnice Písek na téma „Co nosíme v kapsách?“, avšak poté se již znovu pokračovalo v seriozním duchu - zejména když se JUDr. Vladimíra Dvořáková z FN Motol zabývala výkladem práva v oblasti nozokomiálních nákaz. Některé závěry z této přednášky byly pro mnohé překvapením až varováním.

Vyhlášení vítězů soutěže „Na hygienu rukou s vtipem“

V pátek se pokračovalo workshopy k jednotlivým oblastem aplikace dezinfekčních prostředků a i zde zazněla celá řada novinek. Zlatým hřebem konference pak bylo předání symbolických šeků vítězům soutěže „Na hygienu rukou s vtipem“, která byla vyhlášena začátkem května u příležitosti Světového dne hygieny rukou. V kategorii VIDEO se nejlépe umístila Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, kategorii FOTOSTORY pak ovládl tým Novorozenecké JIP Nemocnice Jihlava.

Letošní konference se setkala s výrazným ohlasem, a tak nezbývá než doufat, že se nám příští rok při jubilejním X. ročníku podaří úspěšně navázat, případně laťku kvality ještě o něco zvednout. Tato konference nám ukázala, že téma hygieny ve zdravotnických zařízeních získává na důležitosti a věnuje se mu čím dál tím větší pozornost. Věřme, že tomu tak bude i nadále a díky zvyšování hygienických standardů a dodržování pracovních postupů se nám podaří udržet stávající situaci a pokračovat ve snižování výskytu nemocničních nákaz. 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník