Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Jak na hygienu v nemocnicích

12. Červenec 2011

Jak na hygienu v nemocnicích

Aesculap Akademie ve spolupráci s divizí OPM B. Braun Medical uspořádala již devátý ročník konference na téma Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz.

Do Sporthotelu Zátoň v půvabném prostředí jižních Čech se na ni ve dnech 23.-24. června sjelo na
50 účastníků, kteří měli v průběhu dvou dnů možnost vyslechnout 12 referátů. Navzdory zdánlivě obehrané látce si přizvaní odborníci našli řadu neotřelých způsobů, jak téma hygieny a nozokomiálních nákaz uchopit. Přednášky se tentokrát nezabývaly pouze pohledem hygieniků nebo personálu, jenž za hygienu zodpovídá, ale řešili rovněž přístup mikrobiologů, lékařů z klinického pracoviště či právníků.

Odborný program

MUDr. Vilma Benešová z FN Motol se v úvodu zeširoka zamyslela nad principy managementu infekcí ve zdravotních zařízeních, načež RNDr. Jaroslava Zelenková seznámila posluchače s připravovanými změnami v dlouho očekávané novele vyhlášky 195/2005 Sb. Z teorie do praxe účastníky posléze přenesli prim. MUDr. Daniel Ehrenberger z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze, který na kasuistice dokladoval vhodnost využití lokálního antiseptika, a MUDr. Iva Šípová
z nemocnice v Českých Budějovicích, jejíž diferencované izolační režimy a bariérový způsob ošetřování zaujaly snad všechny zúčastněné.

Nečekaně vášnivá debata se strhla v návaznosti na příspěvek Dagmar Klimešové z FN Hradec Králové, jež se ve své přednášce věnovala zdánlivě „starému“ tématu: péči o nástroje a předsterilizační přípravě.
Na aktuální téma o výskytu klostridiových kolitid se ve své přednášce zaměřila
MUDr. Jaromíra Kratochvílová z FN u sv. Anny v Brně. Následovalo příjemné odlehčení ve formě příspěvku MUDr. Věry Kurkové z nemocnice Písek na téma „Co nosíme v kapsách?“, avšak poté se již znovu pokračovalo v seriozním duchu - zejména když se JUDr. Vladimíra Dvořáková z FN Motol zabývala výkladem práva v oblasti nozokomiálních nákaz. Některé závěry z této přednášky byly pro mnohé překvapením až varováním.

Vyhlášení vítězů soutěže „Na hygienu rukou s vtipem“

V pátek se pokračovalo workshopy k jednotlivým oblastem aplikace dezinfekčních prostředků a i zde zazněla celá řada novinek. Zlatým hřebem konference pak bylo předání symbolických šeků vítězům soutěže „Na hygienu rukou s vtipem“, která byla vyhlášena začátkem května u příležitosti Světového dne hygieny rukou. V kategorii VIDEO se nejlépe umístila Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, kategorii FOTOSTORY pak ovládl tým Novorozenecké JIP Nemocnice Jihlava.

Letošní konference se setkala s výrazným ohlasem, a tak nezbývá než doufat, že se nám příští rok při jubilejním X. ročníku podaří úspěšně navázat, případně laťku kvality ještě o něco zvednout. Tato konference nám ukázala, že téma hygieny ve zdravotnických zařízeních získává na důležitosti a věnuje se mu čím dál tím větší pozornost. Věřme, že tomu tak bude i nadále a díky zvyšování hygienických standardů a dodržování pracovních postupů se nám podaří udržet stávající situaci a pokračovat ve snižování výskytu nemocničních nákaz. 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče