Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

IX. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

14. Březen 2011

IX. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí

Ve dnech 27.-28. ledna 2011 proběhl v prostorách Univerzity Pardubice IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí věnovaný hojení ran. Pořádala ho Česká společnost pro léčbu rány a v jeho průběhu přednesli svá sdělení mimo českých a slovenských specialistů i špičkoví odborníci z Německa, Nizozemí, Francie a Belgie.

Společnost B. Braun pomohla zorganizovat účast belgické předsedkyni Evropské asociace stomasester (ECET) Rosine van den Bulck. Ta se ve své přednášce zabývala incidencí a rizikovými faktory poškození kožního krytu v okolí stomie. Ostatní sdělení byly zaměřeny na širokou problematiku platící ve všech medicínských oborech, které se starají o rány a defekty.  Na druhou stranu zde zazněly také vysoce specializované přednášky.

Ani v letošním roce nechyběly workshopy farmaceutických firem a firem zabývajících se zdravotnickým materiálem či technikou. Workshop společnosti B. Braun byl v letošním roce zaměřen na silikonová krytí, a to na mřížky a pěnové krytí. MUDr. Robert Ston (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha) akci zahájil přednáškou věnovanou indikacím silikonových krytí u akutních i chronických defektů. Navázala MUDr. Vladimíra Fejfarová (IKEM, Praha) s problematikou diabetických defektů a možností terapeutického využití silikonů. Součástí workshopu byla i prezentace Sebastiana Plassarda (B. Braun, Francie), který shrnul výhody nového vícevrstevného pěnového silikonového krytí Askina® DresSil.

Po dlouhodobém působení naší společnosti v České republice a na Slovensku v oblasti léčby ran byl o náš stánek největší zájem za posledních několik let, což lze považovat za důkaz toho, že B. Braun patří v této problematice mezi špičky v oboru. Klienti pozitivně hodnotí, že společnost se přizpůsobuje novým trendům a přichází se stále novými produkty.

Nespornou výhodou společnosti je vzdělávání organizované Aesculap Akademií, jež informuje o praktickém využití produktů na hojení ran a vychovává nové specialisty v této oblasti. Závěrem je třeba říci, že letošní kongres hojení ran byl úspěšný a je výzvou pro následující ročníky.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče