Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

IV. slovensko-český spondylochirurgický kongres

18. Listopad 2010

IV. slovensko-český spondylochirurgický kongres

V dňoch 29. septembra až 2. októbra 2010 sa v Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutočnil štvrtý slovensko-český spondylochirurgický kongres.

Hotel Patria vytvoril príjemné prostredie pre pracovné i spoločenské aktivity účastníkov nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z iných európskych krajín a USA.

Organizátori kongresu Slovenská spondylochirurgická spoločnosť, Česká spondylochirurgická spoločnosť, Neurochirurgické oddelenie FNsP Žilina, Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina, Traumatologické oddelenie FNsP Žilina a neinvestičný fond Neurochirurgia, n. f., pripravili aj tentoraz podujatie na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni.

Spoločnosť B. Braun Medical, popredný dodávateľ spinálnych implantátov na Slovensku a v Českej republike a hlavný partner kongresu, prezentovala bohaté spektrum implantátov materského koncernu a tiež výrobky partnerských spoločností, ktoré distribuuje (najmä Paradigm Spine, AAP a i.). Sústavným dopľňaním bohatého portfólia implantátov tak dokáže ponúknuť komplexné riešenia pre spinálnu chirurgiu.

Rokovanie prebiehalo paralelne v dvoch sekciách, kde bolo zaregistrovaných spolu okolo
230 účastníkov. V lekárskej sekcii odznelo vyše 75 prednášok, v sesterskej takmer 30, pričom bolo prezentovaných aj šesť posterov.

V predvečer kongresu v stredu 29. septembra vystúpil popredný spinálny chirurg prof. Volker Sonntag z Barrow Neurological Institute, USA, s čestnou prednáškou na tému Management of Traumatic Craniocervical Junction Injuries.

Prednášky z Česka, Slovenska a Polska

Ďalší deň po slávnostnom otvorení kongresu odštartoval maratón prednášok s množstvom diskusií, ktoré s výnimkou obedňajšej prestávky vytrvalo pokračovali až do večerných hodín. Hlavnými témami v tento kongresový deň bola chirurgická liečba instabilít pri degeneratívnych operáciách chrbtice, miniinvazívne operácie v spondylochirurgii a komplikácie pri spondylochirurgických výkonoch. Z množstva prednášok popredných spinálnych chirurgov z oboch krajín zaujala tiež prednáška poľského hosťa z neďalekého Zakopaného prof. Daniela Zarzyckého Non Fusion Correction and Stabilization Growing Spine in some Spinal Deformities. Odmenou účastníkom za ich vytrvalosť bol spoločenský večer, kde doznievali odborné témy a postupne ich nahrádzali priateľské rozhovory pri chutnom jedle a hudbe.

V posledný prednáškový deň odzneli témy zamerané na komplikácie pri spondylochirurgických výkonoch, ako aj moderné trendy pri ošetrovaní úrazov chrbtice. Na záver si účastníci vypočuli prednášky nezaradené do predchádzajúcich tém a kazuistiky. Po skončení kongresu čakal zúčastnených bonbónik v podobe galavečera so Sisou Sklovskou. Účastníci sa rozchádzali plní nových poznatkov a dojmov s očakávaním ďalšieho kongresu, ktorý by sa mal konať v Českej republike o dva roky.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory