Přejít k hlavnímu obsahu

Italské zkušenosti. Použití OMNI u pacientů s Covid-19

redakce Braunovin

8. červenec 2020

V recentně publikovaném clánku shromáždil profesor Claudio Ronco z Padovské univerzity první zkušenosti s lécbou kriticky nemocných s Covid-19 v Itálii a Číně.* Tyto poznatky mohou být prínosné i pro naši klinickou praxi.

OMNI a Covid-19

Profesor Ronco vysvětluje mimo jiné i paradox diametrálně rozdílného průběhu Covid-19 od asymptomatického přes závažný, spojený s plicními syndromy, až po kritické orgánové selhání. Podle Ronca
vyžaduje intenzivní péči pět procent infikované populace a míra mortality u kriticky nemocných dosahuje 49 procent. Pokud virus napadne jen epitel dolních dýchacích cest, připomínají symptomy Covid-19 mírnou chřipku, u některých
osob i s asymptomatickým průběhem. Koronaviry se ale mohou vázat na receptory pro angiotenzin konvertující enzym II v epitelu plic, tenkého střeva, tlustého střeva a žlučových cest. To by mohlo vysvětlit dysfunkci jater a příznaky střevní infekce, které se objevily u pacientů s pneumonií Covid-19 v Singapuru.

Ukazuje se, že až u 67 procent těžce nemocných pacientů s Covid-19 dochází k orgánové dysfunkci a sepsi v důsledku syndromu indikovaného vysokými hladinami cirkulujících cytokinů (cytokinové bouře). Syndrom se projevuje systémovým zánětem, hemodynamickou nestabilitou, multiorgánovým selháním a může dojít i k úmrtí pacienta. Vznik syndromu cytokinové bouře závisí na komorbiditách a imunitní kompetenci jedince. Pokud u orgánové dysfunkce není farmakologická léčba dostupná nebo účinná, je jedinou terapeutickou strategií mechanická ventilace a hemodynamická podpora.

SYSTÉM OMNI UMOŽŇUJE:

  • metodu extrakorporální eliminace CO2 jako podporu plicních funkcí a zajištění ultraprotektivní ventilační lečby se setem OMNIset ECCO2R
  • metodu hemoperfuze s OMNIsetem Plus a kapslí CytoSorb během ošetření CRRT u pacientů ve stavu cytokinové bouře
  • bezproblémové zapojení CRRT do ECMO okruhu díky uzavřenému systému OMNI setů a maximálnímu rozsahu tlaků

Metoda eliminace CO2 jako nová možnost podpory plicních funkcí

Ronco podotýká, že je velmi důležité být na cytokinovou bouři připraven, doslova podle latinské fráze „Chceš-li mír, chystej se na válku“. V této souvislosti zmiňuje opodstatnění metody extrakorporální eliminace CO2 jako nové možnosti orgánové podpory plicních funkcí. Někteří pacienti, kteří zatím nejsou plně indikováni k napojení na ECMO, mohou z této nové metody orgánové podpory výrazně profitovat.

Pro tuto eliminaci lze využít systém OMNI a OMNIset ECCO2R, jehož součástí je oxygenátor, jenž se vmezeří před dialyzační filtr. Tím se výrazně sníží riziko srážení krve a zvýší se efektivní průtok krve oxygenátorem. Díky velké ploše oxygenátoru (1,8 m2) vzniká dostatečná kapacita pro odstranění CO2, a není tedy nutný extrémně vysoký průtok krve. Ideální rozsah je 300 až 450 ml/min, což zajistí eliminaci CO2 až ve výši 35 procent, a takto ošetřený pacient může být ventilován tzv. ultraprotektivní ventilační léčbou (Vt < 6 ml/kg).

Za zmínku jistě stojí i fakt, že systém OMNI lze bez problémů zapojit do ECMO okruhu, a to díky uzavřenému systému všech OMNI setů (nehrozí riziko vzduchové embolie) a maximálnímu rozsahu arteriálního a venózního tlaku (až do hodnoty 500 mmHg).

Dále profesor Ronco uvádí využití hemoperfuze s kapslí CytoSorb během ošetření CRRT u pacientů ve stavu cytokinové bouře s cílem pomoci znovu obnovit jejich imunitní homeostázu. Pro tuto metodu lze využít systém OMNI, OMNIset Plus a hemoadsorpční kapsli – např. CytoSorb. Do mimotělního okruhu OMNIset Plus lze CytoSorb vložit v zapojení před dialyzační filtr (pre filtr).

Všechny zmiňované lékařské přístroje najdete v sortimentu společnosti B. Braun. V případě jakýchkoliv bližších dotazů se neváhejte kdykoliv obrátit na aplikační specialisty nebo obchodní zástupce tohoto koncernu.

Převzato z: Claudio Ronco, Thiago Reis, Faeq Husain-Syed. Management of acute kidney injury in patients with COVID-19.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník