Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Investujeme do vaší budoucnosti: B. Braun Avitum získalo grant na vzdělávání

4. Květen 2009

Investujeme do vaší budoucnosti: B. Braun Avitum získalo grant na vzdělávání

Společnosti B. Braun Avitum se podařilo vytvořit projekt, a získat tak na školení svých pracovníků finanční dotaci ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy v celkové výši cca 4 milionů korun. Finanční příspěvek obdržel B. Braun Avitum v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Podpořený projekt je určen pro cílové skupiny lékařů, sester a management pražských dialyzačních středisek. Svým obsahem významně přispěje k soustavnému zvyšování a prohlubování odborných znalostí a posílení komunikačních kompetencí v rámci jednotlivých zařízení. Marketingové a manažerské dovednosti jim pomohou ke zdokonalení profesionálního vystupování ve vztahu ke klientům, zvládání konfliktních a stresových situací, umění prezentace a celkové vytváření pozitivní image firmy v síti specializovaných zdravotnických zařízení s mezinárodním přesahem.                     

Eva Višková

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun