Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Integrované operační programy - Modernizace popáleninových center

27. Květen 2011

Integrované operační programy - Modernizace popáleninových center

V rámci projektů financovaných Evropskou unií se společnost B. Braun Medical stala vítězem veřejných soutěží ve Fakultních nemocnicích Brno a Ostrava. Soutěže byly vypsány pod hlavičkou Integrovaných operačních programů (IOP) s názvem „Modernizace a obnova přístrojového vybavení popáleninového centra“.

Plnění obou těchto významných projektů bylo uskutečněno v prvním kvartále roku 2011. Popáleninová centra, která jsou v České republice zastoupena kromě Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Ostrava ještě ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, tak investicí za více než 98 milionů korun získala pro své pacienty všech věkových kategorií i pro zaměstnance samotné nejmodernější přístroje a vybavení umožňující další rozvoj a zkvalitňování péče těchto vysoce specializovaných pracovišť.

Na klinikách je k dispozici infuzní technika B. Braun Space splňující parametry nejvyšší úrovně, monitorovací systémy, lůžka jsou plně vybavena umělou plicní ventilací a aktivním antidekubitálním systémem, umožňujícím maximální péči o pacienty.

Operační sály získaly nejmodernější operační stoly Steris, na nichž lze motorizovaně transportovat pacienty, nová LED diodová operační svítidla, motorové systémy Aesculap, narkotizační přístroje, přístroje pro ohřívání nebo chlazení pacientů a zejména přístroje pro odběry kožních štěpů a jejich následné zatransplantování na postižená místa.

Součástí plnění byly rovněž speciální lasery k ovlivňování jizev, terapeutické přístroje, ultrazvuky, biostimulační lampy a v neposlední řadě endoskopická a rentgenová technika.

Věříme, že oba projekty svou technickou vyspělostí v oblasti péče o popálené pacienty posunou péči o ně zase o velký krok kupředu.

Pro investiční divizi společnosti B. Braun Medical jako dodavatele komplexních investičních celků se projekty popáleninových center stávají významnými referencemi v rámci České a Slovenské republiky. 

Mgr. Lubomír Vích
manažer divize Aesculap - chirurgie a investiční projekty
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun