Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Inkontinence trápí každou druhou ženu. Světový týden kontinence vybízí k návštěvě lékaře a vyvrací mýty

17. Červen 2020

Inkontinence trápí každou druhou ženu. Světový týden kontinence vybízí k návštěvě lékaře a vyvrací mýty

Inkontinence trápí téměř 40 % populace, tedy skoro každého druhého Čecha. Uvádí se, že ženy trpí inkontinencí dvakrát častěji než muži a že některým typem inkontinence trpí během života 60 % žen. „Trend není příznivý, počet nemocných se spíše zvyšuje. I proto jsme v rámci World Continence Week, který letos připadá na 15.–22. června, připravili informační kampaň Mýty a fakta, která by toto často tabuizované téma pomohla více otevřít,“ vysvětluje brněnská uroložka sítě ambulance B. Braun Plus MUDr. Vlasta Vyhnánková, Ph.D.

V České republice trpí nějakou formou inkontinence více než 36 % lidí nad 15 let 

„World Continence Week“ neboli Světový týden kontinence se koná každoročně, a to už od roku 2008. Vyhlašuje jej Mezinárodní společnost pro kontinenci (ICS – International Continence Society). Týden kontinence upozorňuje na rozšířenost tohoto problému a snaží se zlepšit život všem, kterých se týká. „V České republice trpí nějakou formou inkontinence více než 36 % lidí nad 15 let. Statistiky uvádějí, že například stresovou inkontinencí trpí asi 20 % žen ve věku kolem 45 let. Přibližně 1 % mužů, kteří podstoupili operaci prostaty kvůli nezhoubnému onemocnění, trpí rovněž stresovou inkontinencí. Bezprostředně po operaci zhoubných nádorů byl výskyt inkontinence zaznamenán asi u 20 % mužů,“ doplňuje Vlasta Vyhnánková.  

Hlavní náplní seminářů a aktivit, které se během týdne kontinence konají, je především osvěta týkající se tohoto onemocnění, které je bohužel i v dnešní době stále tabuizované a pacienti se o něm stydí mluvit. ICS uvádí, že s problematikou úniku moči se svému lékaři svěří méně než 40 % lidí. „Lidé svoje potíže bagatelizují a často přicházejí s problémem, který trvá již léta. Zahodit strach a vyhledat lékaře je správnou volbou,“ dodává uroložka. Zástupci Skupiny B. Braun se rozhodli letošního ročníku také zúčastnit a zapojit se tak do celosvětové osvěty.

 

Mýty a fakta o inkontinenci

 

1. "Na inkontinenci neexistuje lék."

Inkontinence má řadu léčebných postupů. Od lékařských po nelékařské, preventivní a ochranné, od invazivních k neinvazivním. Mohou vyhovovat různým životním stylům lidí, kterých se tento problém týká, a jeho závažnosti. Samoléčba spočívá spíše v úpravě životního stylu. Řadíme sem snížení tělesné hmotnosti minimálně o 5 % původní váhy, kontrolu příjmu tekutin (mezi 1,5–3 l), stop kouření a fyzickou aktivitu.

 

2. „Inkontinenci ovládnu, když omezím příjem tekutin.“

Naopak. Inkontinence se s omezením příjmu tekutin zhoršuje. Nízký příjem tekutin způsobuje podráždění močového měchýře. Navíc snižování příjmu tekutin ve skutečnosti snižuje celkovou kapacitu močového měchýře a zhoršuje jeho schopnost zadržovat tekutinu. Důležité jsou však také typy spotřebovaných tekutin. Je nezbytné omezení bublinkových nápojů a kávových pochutin.

 

3. „Inkontinence postihuje jen starší populaci.“
Inkontinence trápí pacienty v každém věku, od dětí až po seniory. Statistiky uvádějí, že během těhotenství trápí nechtěný únik moči až 60 % žen. Po porodu má pak obtíže 32 % žen. Mezi hlavní příčiny nemoci v posledních letech odborníci řadí obezitu, ochabnutí svalstva pánevního dna či močové infekce. 

 

4. „Za problémy s únikem moči bychom se měli stydět.“

Inkontinence postihuje v určitém stadiu života každého druhého člověka. Jedná se tak o jeden z nejrozšířenějších zdravotních problémů na světě. Proto je dobré se svěřit přátelům, rodině a najít si urologa, kterému můžeme důvěřovat.

 

Nebojte se a inkontinenci řešte

Celosvětový trend zvyšujícího se počtu lidí, kteří trpí únikem moči, má celou řadu příčin. „Jednou z nich je prodlužování průměrného lidského věku, i když výše věku jistě není jediným faktorem inkontinence u starší populace,“ vysvětlujte uroložka Vlasta Vyhnánková. Dalšími příčinami je například genetický vliv, u žen pak těhotenství a porod, kdy dochází k povolení podpůrného aparátu pánevních orgánů. K rozvoji inkontinence přispívají také hormonální změny během menopauzy. 

U mužů dochází k úniku moči nejčastěji při vrozených vývojových vadách, při onemocnění nebo poškození nervů močového měchýře, úrazu anebo jako následek poranění svěrače operačními zákroky na prostatě. V otázce inkontinence je Česko s vyspělým světem naprosto srovnatelné. „U žen žádný rozdíl proti zbytku světa nevidíme. Jiná situace je u mužů, kde evidujeme zvyšující se incidenci karcinomu prostaty,“ doplňuje uroložka. V průběhu Světového týdne kontinence je ideální příležitost poradit se o svých problémech s lékaři a odbornými poradci. Týden kontinence přichází po pandemii koronaviru jako na zavolanou. „V době koronaviru byl počet pacientů tak o 60 % menší. Nicméně s Covidem-19 urologická onemocnění nevymizela a je potřeba se o pacienty postarat a kvalitně je vyšetřit,“ upozorňuje uroložka Vlasta Vyhnánková. V mnoha případech je velmi účinné správné cvičení, které posiluje pánevní dno. Velkou novinkou je také diskrétní řešení pro ženy v podobě intravaginální pomůcky Diveen. Pomůcka se zavádí do pochvy stejně snadno jako menstruační tampon. Přes poševní stěnu podepře močovou trubici a sníží tak četnost „nežádoucích příhod“. 

 

Jak probíhá samotné vyšetření? 

Strach z vyšetření na urologii je zbytečný. Do urologické ambulance se vyplatí zajít, a to nejen během Světového týdne kontinence, ale kdykoliv pacient pociťuje nějaký problém. Dá se tak předejít vážnějším onemocněním. Lékař si s pacientem nejprve důkladně promluví, vyšetří ho pohmatem, mužům prohmatá i prostatu. Vyšetření není bolestivé a netrvá dlouho. Ke stanovení konkrétního onemocnění obvykle lékař využije také laboratorní vyšetření moči a krve. „V brněnské ambulanci používáme k upřesnění diagnózy ultrazvuk včetně dopplerovského zobrazení. Z přístrojů dále využíváme uroflowmetr, který měří průtok moči, a máme také rigidní i flexibilní cystoskop. Brzy toto vybavení doplníme ještě o urodynamickou jednotku. K upřesnění diagnózy slouží hlavně pečlivě odebraná anamnéza pacienta,“ uvádí uroložka ambulance B. Braun Plus Vlasta Vyhnánková. Konkrétně do brněnské urologické ambulance sídlící v Campusu Brno je možné se objednat bez doporučení praktického lékaře, a to jednoduše telefonicky nebo on-line. 
 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Průměrně: 5 (1 hlas)

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun