Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Injekční stříkačka: prověřený geniální vynález

1. Březen 2008

Injekční stříkačka: prověřený geniální vynález

Injekční stříkačky mají v současné medicíně své nezastupitelné místo a jsou pravděpodobně nejpoužívanější zdravotnickou pomůckou. Jejich triumfální nástup na scénu se odehrál počátkem 20. století, právě
v době, kdy B. Braun zahájil výrobu šicího materiálu Catgut a učinil tak první krok transformace lékárny ve výrobce
a dodavatele zdravotnického materiálu. Injekční stříkačky a jehly se staly samozřejmou součástí portfolia nově vzniklé společnosti.

Injekční stříkačka: prověřený geniální vynálezInjekční stříkačka: prověřený geniální vynález

Bezpřírubové injekční stříkačky Braun

První injekční stříkačky vyráběl B. Braun ve sklárně vybudované za první světové války. Tehdejší stříkačky byly celoskleněné, a tudíž velmi křehké. Následovala výroba injekčních stříkaček „Record“, které byly sestaveny z neoddělitelných, pevně spojených skleněných a kovových dílů. Kvůli rozdílné tepelné rozpínavosti těchto dvou materiálů injekční stříkačky při sterilizaci varem často praskaly. Řešení tohoto problému přinesly „bezpřírubové (hladké) injekční stříkačky Braun“, které společnost uvedla na trh v roce 1920. Tento model již neměl žádné neoddělitelné spojení kovových a skleněných komponent a byl levnější než stříkačka „Record“. V tisku se objevila zpráva, že injekční stříkačky Braun se zdají být ideálním řešením všech problémů, které tyto pomůcky dosud doprovázely. 

Plastové injekční stříkačky - made by Almo*

V padesátých letech minulého století dobyla svět umělá hmota - a spolu s ní i injekční stříkačka na jedno použití. Tento výrobek vedl společnost B. Braun k podpisu smlouvy se společností Almo sídlící v Bad Arolsen. V rozsáhlém výrobním závodě byla zahájena výroba o objemu téměř miliardy kusů stříkaček ročně. Injekční stříkačky na jedno použití vyvinuté společností B. Braun nesou značku „Injekt“. Přechod k jednorázovým injekčním stříkačkám si vyžádal zároveň i změnu způsobu myšlení zdravotnického personálu. Citujeme Dr. Bernda Brauna, někdejšího předsedu správní rady společnosti: „Nebylo snadné přimět zdravotní sestry k tomu, aby injekční stříkačky po použití zahazovaly. Hospodárnost a šetrnost v nás byly v těchto poválečných letech hluboce zakořeněny.“

Injekční stříkačka: prověřený geniální vynálezInjekční stříkačka: prověřený geniální vynálezVýhody jednorázových injekčních stříkaček, které dnes považujeme za zcela samozřejmé, nakonec zvítězily. Zásluhu na tom mělo jejich snadné používání a omezení rizika infekce. Výsledkem byl růst výroby jednorázových injekčních stříkaček z 2,6 milionu v roce 1963 na 15,5 milionu vyrobených kusů v roce 1966. 

Od injekční stříkačky „Injekt“ až k sofistikovanému použití

Současné injekční stříkačky „Injekt“ nesou stejný název a jsou stejně nezastupitelné jako jejich předchůdkyně. Liší se však v materiálu použitém k jejich výrobě. Moderní injekční stříkačky jsou zhotoveny z materiálu, který neobsahuje latex ani PVC, a jejich konstrukce umožňuje nejrůznější způsoby použití. Nová důmyslná zlepšení navíc usnadňují lékařům i zdravotním sestrám práci a zvyšují bezpečnost pacientů. Příkladem může být Certofix® PresSure Check. Nejedná se jen o injekční stříkačku na jedno použití, ale slouží zároveň i jako jednorázový manometr, který měří tlak v cévě, do níž je zaveden. To nám umožňuje dělat dvě věci najednou: spolehlivě určit, zda se jedná o vénu, a následně zavést centrální žilní katétr.

Převzato z koncernového materiálu
 
* www.almo-erzeugnisse.de/front_content.php

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče