Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Ing. Jitka Holomková

I přes přetrvávající světovou ekonomickou krizi vyplývá ze statistických dat zpracovaných za rok 2010, že zájem o vzdělávání v oblasti zdravotnictví nijak neuvadá, spíše naopak.

07.01.2011

Kurz certifikovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky
V oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků jsme identifikovali mezeru na trhu ve sféře vzdělávání pracovníků na odděleních hygieny a epidemiologie ve zdravotnických zařízeních.

23.11.2010

Na základě velkého zájmu o akce organizované Aesculap Akademií (AAK) jsme se rozhodli usnadnit proces při­hlašování na kurzy a zefektivnit zpracovávání přihlášek. Jsme proto velmi rádi, že vás můžeme informovat o spuštění nového administračního systému Aesculap Akademie ERA (Event Registration and Administration), jehož ostrý start proběhl již 31. července 2009.

03.08.2009