Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Infuzní terapie bez DEHP

18. Červenec 2016

Infuzní terapie bez DEHP

Infuzní sety a příslušenství bez rizika

Koncern B. Braun v rámci svého Safety conceptu nahrazuje tento rizikový plastifikátor při výrobě infuzních a transfuzních setů z bezpečnostních důvodů jinou látkou. SCENHIR (The Scientific Comitee on Emerging and Newly-Identified Health Risks of the European Commission = Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná rizika) analyzoval a porovnal údaje o toxicitě několika dostupných
a potenciálně vhodných alternativních látek. V současné době jsou všechny výrobky pro infuzní terapii bez obsahu DEHP.

 

DEHP se velmi často používá jako změkčovadlo zdravotnických prostředků vyrobených z  polyvinylchloridu (PVC). Výbor vzal v úvahu, že pacienti, kteří se podrobují lékařským zákrokům, jako je například hemodialýza, krevní transfúze, parenterální výživa či bypass koronárních tepen, jsou pravděpodobně více vystavováni vlivu DEHP uvolňujícím se z hadiček a krevních vaků. Přestože DEHP je vysoce reprodukčně toxický plastifikátor a pro některé skupiny představuje expozice vysoké riziko, výbor nepovažuje DEHP a jeho hlavní metabolity za mutagenní látku.

 

Vliv na reprodukci, rakovinu prsu i diabetes

 

 Nedávné epidemiologické studie týkající se expozice vůči DEHP a vlivů na mužskou reprodukci, rakovinu prsu, růst, vývoj v pubertě, neurobehaviorální účinky, obezitu a diabetes „buď nedošly k závěru, nebo byly rozporuplné“, uvádí se ve stanovisku. Výbor nicméně tvrdí, že ve srovnání s dalšími plastifikátory je DEHP nejzávažnější toxickou látkou pro reprodukci ve studiích na zvířatech a dodává, že kdykoliv je to možné, měl by se použít materiál s nižší toxicitou.

 

Porucha pozornosti u dětí

 

Nejvíce ohroženou skupinou vůči vlivům DEHP jsou nedonošení novorozenci na jednotce intenzivní péče a kojenci, kteří prodělali operace s kardiovaskulárním přemostěním. Tito pacienti mají vyšší pravděpodobnost, že budou trpět poruchou pozornosti. „Přidávání ftalátů do hraček se zakázalo kvůli možným toxickým účinkům a vlivu na hormonální rovnováhu dětí, ale ftaláty se stále mohou používat pro změkčování zdravotnických prostředků,“ říká Sören Verstraete, MD, z Katholieke Universiteit v belgické Lovani. „Našli jsme jasnou shodu mezi výsledky dlouhodobých neurokognitivních testů a individuální expozicí dětí vůči DEHP během pobytu dítěte na jednotce intenzivní péče.“ Studie zahrnovala 100 zdravých dětí a 449 dětí, které podstoupily léčbu na pediatrických JIP. Většina hospitalizovaných dětí prodělala operaci srdce, ale i úrazy nebo závažné infekce. Vědci změřili krevní hladiny metabolitům DEHP a zjistily, že hladiny metabolitů DEHP se nedaly v krevních vzorcích zdravých dětí rozpoznat. Vážně nemocné děti se zavedenými katétry měly při příjmu na JIP hladiny DEHP podle Verstraete „závratně vysoké“ a přestože rychle klesly, zůstaly 18 krát vyšší až do propuštění z JIP v porovnání se zdravými dětmi. Čtyři roky po propuštění byly provedeny neurokognitivní testy a vyhodnoceny s ohledem na délku pobytu a léčbu na JIP. Podle Verstraetea je vysoká expozice vůči DEHP během pobytu na dětské JIP silně spjata s poruchou pozornosti. Toto zjištění se potvrdilo u 221 pacientů pediatrických JIP. „Vystavování ftalátům objasňuje polovinu případů poruchy pozornosti u bývalých pacientů dětské JIP,“ říká Verstraete s tím, že v druhé polovině případů mohly hrát roli další faktory. Studie se objevila v březnovém vydání časopisu Intensive Care Medicine.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Ve výrobním komplexu Pfieffewiesen se oslavovalo. Na výrobní lince byl totiž kompletován třímiliardtý infuzní set.

12.09.2017
Intenzivní péče

Celý jeden milion pump generace Space byl vyroben od roku 2004, kdy se začalo s jejich výrobou. „Dříve se vyráběly ručně,“ říká za strojovou výrobu Werk C v německém Melsungenu Thomas Breiter a poukazuje na nejmodernější CNC soustružící stroj, který je schopen v krátkém čase vyrábět přesné nástrojové součástky. 

06.03.2019
Infuzní terapie

Jednodušší ovládání a více času na pacienty.

19.03.2018
Infuzní terapie