Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Individualizace léčby je pro proces zotavení pacienta rozhodující

8. Únor 2017

Individualizace léčby je pro proces zotavení pacienta rozhodující

prof. MUDr. Zdeněk Zadák

Podcenění nutriční terapie v intenzivní péči je podle zakladatele oboru klinické výživy v České republice prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc., velké pochybení. Správné nastavení umělé výživy hraje v procesu zotavení zásadní roli. Právě nejnovějším trendům v umělé výživě a intenzivní péči věnuje prof. Zadák svou přednášku na 19. ročníku kongresu intenzivní medicíny Colours of Sepsis, na kterém nám také zodpověděl pár otázek na toto téma.

Jak souvisí správná výživa se zotavením pacienta v intenzivní péči?

Stejně jako žádný motor neběží bez energie, je lidské tělo tak sofistikovaný systém, že bez přívodu správné energie ze správných substrátů, ze správných zdrojů zkrátka nemůže fungovat. V rámci intenzivní péče o pacienta je zásobování energií zásadní.

 

Přesto pacienti v kritickém stavu, hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče, během krátké chvíle hubnou.

Tento jev má dvě základní stránky. Tou první je fakt, že v kritickém stavu je energie přiváděná zvenčí vždy limitována. Vždy závisí na tom, jak má člověk zajištěn krevní oběh, perfuzi, tedy průtok tkáněmi, do jaké míry je saturován kyslíkem, který přiváděné substráty zoxiduje a tím vytváří energii. Pokud pacient nemá zajištěn oběh, není schopen využít dokonce ani své vlastní zdroje energie, které má v tukové tkáni nebo v glykogenu jater, glykogenu svalů… Tím spíš se nevyužijí energetické substráty, které se přivádějí formou umělé výživy. Druhá stránka věci je ta, že mnoho lékařů při kritickém stavu pacienta jaksi podlehne panice a zaměří se na farmakoterapii a jiné aspekty spíše než na výživu. To jsou také dvě příčiny jevu, kdy se opomíjí nutriční podpora. Ta by ale měla jít ruku v ruce s léčbou pacienta, s tím, jak se zlepšuje perfuze tkání, oxygenace pacienta, jak se zlepšují jeho oběhové a metabolické parametry. To, že se na nutriční podporu zapomíná, je veliká chyba.

 

Novým trendům vývoje umělé výživy věnujete svou přednášku na kongresu Colours of Sepsis. Jaké trendy to jsou?

Zdá se, jako by oblast umělé výživy přešlapovala na místě. Takový je můj dojem. Když člověk jezdí na kongresy, slyší neustále stejné přednášky, stejné lidi, stejná data, prostě nic nového. Snažil jsem se tedy přednášku koncipovat takovým způsobem, aby ukázala nový pohled na umělou výživu tak, jak souvisí s personalizovanou medicínou.

 

Personalizovaná medicína je v poslední době stále častěji skloňovaný termín. V čem spočívá?

Vychází z toho, že ač máme všichni prakticky stejný genom, tak jsme každý jiný. Jsme vlastně velmi odlišní. V mé přednášce mám za cíl právě toto ukázat. Jakým způsobem se musí výživa individualizovat z hlediska energetické potřeby, z hlediska přívodu sacharidů, tuků…

 

Jakou roli hraje tato individualizace v procesu zotavování pacienta?

Naprosto zásadní. V podstatě rozhoduje o léčbě.

 

Jaké jsou další trendy umělé výživy?

Jsou to speciální substráty s farmakologickým efektem, které ve své přednášce také zmiňuji. A konečně je to prolínání určitých postupů, které jsou zaměřeny na farmakoterapii, umělou výživu, nutriční farmakologii a personalizovanou výživu nebo personalizovanou léčbu, tedy léčbu, která je velmi rozdílná pro každého pacienta v průběhu různých etap vývoje nemoci, ale také v různých etapách léčby.

Marie Polášková
Dosud nehlasováno