Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

II. martinská ošetrovateľská škola

11. Březen 2011

II. martinská ošetrovateľská škola

Aesculap Akadémia spoločnosti B. Braun sa v ostatných rokoch stala jednou z vedúcich inštitúcií odbornej prípravy sestier pracujúcich v nefrológii. K posledným vzdelávacím aktivitám v Slovenskej republike možno zaradiť Martinskú ošetrovateľskú školu.

V spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a Nefro-dialyzačného centra v Martine sa v dňoch 17.-19. 1. 2011 uskutočnil už druhý kurz pre sestry pracujúce v nefrológii. Na základe mimoriadne priaznivých ohlasov z prvého kurzu, ktorý sa v Martine konal v septembri 2010, sme sa rozhodli pokračovať v tomto projekte, čím sa umožní sestrám pracujúcim na dialyzačných strediskách, ale aj v nefrologických ambulanciách získať nové teoretické vedomosti i praktické zručnosti.

Kurz bol rozdelený na teoretickú časť, ktorá v rozsahu 12 vyučovacích hodín prebiehala na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, a praktickú časť v rozsahu 6 hodín, ktorá sa uskutočnila v Nefro-dialyzačnom centre v Martine.

Teoretická časť sa venovala témam:

 • hemodialyzačné technológie, 
 • adekvátnosť dialýzy, 
 • komplikácie dialyzačnej liečby, 
 • ošetrovateľská starostlivosť o cievne prís­tupy, 
 • gombíková metóda kanylácie A-V fistuly, 
 • ošetrovateľská diagnostika, meracie a hodnotiace nástroje, 
 • edukácia pacienta, 
 • edukačné materiály, 
 • ošetrovateľská dokumentácia.

Praktická časť:

 • cievne prístupy a štandardné postupy pri napájaní pacienta na dialýzu, 
 • komunikačné zručnosti.

To, že II. martinská ošetrovateľská škola mala výbornú odbornú úroveň a že o tento typ vzdelávania je aj perspektívny záujem, dokazuje hodnotenie zúčastnených:

Monika: „...veľkým prínosom bola pre mňa diskusia a výmena praktických skúseností medzi prednášajúcimi a sestrami z iných stredísk.“

Alena: „...úroveň prednášok bola vysoká, vyhovoval mi aj menší počet zúčastnených a atmosféra s tým spojená.“

Peter: „...bol som veľmi spokojný s organizáciou a obsahom prednášok.“

Erika a Zuzana: „...získali sme množstvo nových a užitočných poznatkov.“

Monika a Dana z Viedne: „...sme veľmi rady, že sme sa mohli zúčastniť na takomto kurze. Po príchode do Rakúska sme odovzdali hneď informácie o pozitívach a skúsenostiach, ktoré sme získali pri praktickej výučbe v martinskom Nefro-dialyzačnom centre. Dúfame, že sa nám podarí presadiť novinky a tým prezentovať vysokú úroveň dialyzačnej liečby na Slovensku.“

Na záver chcem veľmi pekne poďakovať vedúcej Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v Martine doc. Mgr. Kataríne Žiakovej, PhD., za odbornú spoluprácu a zázemie ich pracoviska, všetkým prednášajúcim, MUDr. Soni Funiakovej a MUDr. Daniele Holanovej za možnosť absolvovať praktickú časť na ich pracovisku v Nefro-dialyzačnom centre, ako aj PhDr. Jane Híčikovej, vedúcej sestre Nefro-dialyzačného centra, za pomoc pri organizácii a vedení II. martinskej ošetrovateľskej školy.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun