Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

II. celostátní konference o portech a permanentních katétrech

1. Duben 2009

II. celostátní konference o portech a permanentních katétrech

Poptávka po intravenózních portech v současné době vysoce převyšuje možnosti implantačních pracovišť a nejedná se pouze o kapacitní možnosti těchto pracovišť. V průhonickém hotelu Floret se 17. února 2009 konala druhá konference Společnosti pro porty a permanentní katétry, která řešila komplexní problematiku spojenou s dlouhodobými žilními přístupy s detailnějším zaměřením na implantabilní intravenózní porty.

Průhonice, 17. února 2009

Společnost pro porty a permanentní katétry byla založena v loňském roce díky iniciativě hlavních implantačních center v České republice. Jejím cílem je příprava a prosazení nové koncepce dlouhodobých žilních přístupů v České republice. Metodika zahrnuje vznik akreditačních center a celostátního registru pacientů s implantovanými portovými systémy a permanentními katétry. Jedním z dalších cílů je vytvoření doporučených a metodických postupů pro implantace a následné ošetřování portů a katétrů.

Neméně důležitou součástí konference byla výměna zkušeností mezi centry, diskuze nad vypracovanými doporučenými postupy implantací, monitoring komplikací či návrhy na dlouhodobé sledování pacientů s implantovaným portem či permanentním katétrem.

Konference tematicky navázala na úspěšný loňský první ročník, kdy se diskutovalo především o základní metodice implantací portů a katétrů a byly zde prezentovány základní indikace k implantacím. Detailně se probíraly časné a pozdní komplikace při implantaci a následném užívání a ošetřování intravenózních portů. Loňský ročník také obohatila zahraniční prezentace z francouzského centra pro implantace portů.

Letošní konferenci zahájil doc. MUDr. Jiří Charvát, CSc., z FN Motol, který představil hlavní aktivity a cíle společnosti. MUDr. Jitka Fricová z VFN KARIM Praha zhodnotila výsledky implantací a komplikací z hlavních pěti implantačních pracovišť v České republice. Z celorepublikové statistiky vyplynul alarmující údaj, který potvrdil, že je u nás zavedeno zhruba pětkrát méně portů než ve vyspělých západních zemích (např. v Německu a ve Francii), a pro mnoho pacientů v České republice je implantace portu zatím nepřístupná. Příčina je hlavně v indikacích, které nepodléhají doporučeným postupům z hlediska zvážení indikace, načasování výkonu a následného ošetřování portů.

Tento zásadní nedostatek přináší problémy, které začínají pozdní indikací implantace portu u pacienta s insuficientním periferním cévním řečištěm, a pokračují často nesprávným a neodborným ošetřováním portu, které zkracuje jeho životnost, a zvyšuje tak frekvenci komplikací. Poptávka po intravenózních portech v současné době vysoce převyšuje možnosti implantačních pracovišť a nejedná se pouze o kapacitní možnosti těchto pracovišť.

Další blok byl věnován alternativním přístupům kanylací a endovaskulárním řešením případných komplikací. Alternativní postupy jsou určeny pro pacienty, kterým není možné implantovat port nebo permanentní katétr s použitím standardní metodiky implantací.

Tyto postupy představili doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc., z FN Motol, doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc., z VFN KARIM a MUDr. Jan Raupach, Ph.D., s MUDr. Vendelínem Chovancem, Ph.D., z FN Hradec Králové. Z přednášek vyplynulo, že tyto techniky mohou indikovat a provádět pouze zkušení odborníci se zázemím kardiovaskulární chirurgie.

MUDr. Petr Tax z FN Motol představil implantace a specifiku problematiky portů a katétrů u dětských pacientů. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA, z VFN Praha prezentoval indikace implantací a ošetřování permanentních katétrů u dialyzovaných pacientů.

Konference vyvrcholila workshopem implantace intravenózního portu - telepřenosem z kardiochirurgického sálu Všeobecné Fakultní nemocnice v Praze. Tam doc. Stříteský implantoval porty dvěma pacientům, přičemž u každého z nich z edukačních důvodů použil jinou techniku implantace. Během přenosu zároveň probíhala panelová diskuze s auditoriem, moderovaná dr. Fricovou, za účasti odborníků z hlavních implantačních pracovišť.

Na organizaci letošního ročníku se opět úspěšně podílela Aesculap Akademie. Nezbývá než si přát, aby i příští portová konference byla pro lékaře i sestry stejně přínosná jako ta letošní. 

MVDr. Martin Štěpánek
divize Aesculap - chirurgie

Kristýna Dvořáková
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče