Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz

redakce Braunovin

1. Červenec 2008

Reportáž ze VII.ročníku kongresu zabývajicí se hygienou ve zdravotnických zařízeních, jenž se uskutečnil v Lázních Jeseník.

Kongres s mezinárodní účastí pod hlavičkou Aesculap Akademie

Pro VII. kongres „Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz“ zvolili pořadatelé méně obvyklé prostředí - ne hotelové, ale lázeňské. Tentokrát se akce odehrávala v Lázních Jeseník, v krásně zrekonstruovaných prostorách tradičních Priessnitzových lázní. Dr. Priessnitz jako velký příznivce, propagátor i praktický poskytovatel vodoléčby se postaral i o důstojný doprovod sympozia - po celou dobu akce pršelo a všichni účastníci mohli pocítit blahodárné účinky klimatu Jeseníků osobně.

Celkem sto čtyřicet přítomných zdravotnických profesionálů z Čech i Slovenska se sešlo, aby mohlo diskutovat o otázkách infekčních specifik v nemocnicích i dalším zdravotnickém prostředí, předvést postery a přednést pětadvacet přednášek. K vzájemné výměně zkušeností přispěla také řada přednášejících ze Slovenska.

Těžiště se za léta konání kongresu přesunulo od konkrétních kazuistik spíše do oblasti koncepcí, globálního pohledu a zajištění hygienických standardů. V jednotné Evropě i globalizujícím se světě je standardizace kroků ve zdravotní péči čím dál důležitější součástí. V péči o zdraví společnosti často pomáhají systémová řešení. V tomto směru je společnost B. Braun Medical předním partnerem - a to nejen jako výrobce špičkových produktů. Významně se také podílíme na tvorbě mechanismů, nabízíme řešení, technologie a ucelené koncepce:

  • opatření v prevenci a léčbě MRSA
  • systém bezpečnosti a ochrany pro zdravotnické pracovníky
  • koncepty dezinfekčního a hygienického režimu
  • systém evidence nástrojů

Tradičními ukázkami odborné spolupráce se staly edukační aktivity se zpětnou vazbou od špičkových profesionálů v oblasti hygieny a řízení ve zdravotnictví. Ti přispívají svou účastí i přednáškami a VII. kongres Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nosokomiálních nákaz je jednou z takovýchto akcí.

Ing. Iva Škodová
divize OPM

MUDr. Miroslav Mráz
obchodní a marketingový
manažer divize OPM

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník