Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz

1. Červenec 2008

Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz

Reportáž ze VII.ročníku kongresu zabývajicí se hygienou ve zdravotnických zařízeních, jenž se uskutečnil v Lázních Jeseník.

Kongres s mezinárodní účastí pod hlavičkou Aesculap Akademie

Pro VII. kongres „Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz“ zvolili pořadatelé méně obvyklé prostředí - ne hotelové, ale lázeňské. Tentokrát se akce odehrávala v Lázních Jeseník, v krásně zrekonstruovaných prostorách tradičních Priessnitzových lázní. Dr. Priessnitz jako velký příznivce, propagátor i praktický poskytovatel vodoléčby se postaral i o důstojný doprovod sympozia - po celou dobu akce pršelo a všichni účastníci mohli pocítit blahodárné účinky klimatu Jeseníků osobně.

Celkem sto čtyřicet přítomných zdravotnických profesionálů z Čech i Slovenska se sešlo, aby mohlo diskutovat o otázkách infekčních specifik v nemocnicích i dalším zdravotnickém prostředí, předvést postery a přednést pětadvacet přednášek. K vzájemné výměně zkušeností přispěla také řada přednášejících ze Slovenska.

Těžiště se za léta konání kongresu přesunulo od konkrétních kazuistik spíše do oblasti koncepcí, globálního pohledu a zajištění hygienických standardů. V jednotné Evropě i globalizujícím se světě je standardizace kroků ve zdravotní péči čím dál důležitější součástí. V péči o zdraví společnosti často pomáhají systémová řešení. V tomto směru je společnost B. Braun Medical předním partnerem - a to nejen jako výrobce špičkových produktů. Významně se také podílíme na tvorbě mechanismů, nabízíme řešení, technologie a ucelené koncepce:

  • opatření v prevenci a léčbě MRSA
  • systém bezpečnosti a ochrany pro zdravotnické pracovníky
  • koncepty dezinfekčního a hygienického režimu
  • systém evidence nástrojů

Tradičními ukázkami odborné spolupráce se staly edukační aktivity se zpětnou vazbou od špičkových profesionálů v oblasti hygieny a řízení ve zdravotnictví. Ti přispívají svou účastí i přednáškami a VII. kongres Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nosokomiálních nákaz je jednou z takovýchto akcí.

Ing. Iva Škodová
divize OPM

MUDr. Miroslav Mráz
obchodní a marketingový
manažer divize OPM

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče