Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Hemoperfuzní kapsle Jafron využívají v Rakousku už několik let

Bc. Marie Machytková, DiS.

22. červenec 2021

Dialýza

Zemská nemocnice v rakouském Badenu, což je fakultní nemocnice vídeňské lékařské fakulty, je zařízení s 450 lůžky, z toho více než dvěma desítkami na jednotkách intenzivní péče. Ve snahách zachránit pacienty, kteří se dostanou do život ohrožujících stavů, v Badenu už několik let pomáhá mimo jiné metoda hemoperfuze. O zkušenosti s mimotělním ošetřováním krve se s námi podělil (ještě donedávna sloužící) šéf Kliniky anesteziologie a intenzivní péče Prim. Dr. Franz Schwameis.

Mimotělní ošetřování krve, tzv. hemoperfuze, je založena na průtoku krve hemoperfuzní kolonou obsahující adsorpční materiál. V minulosti se k této metodě využívalo aktivní uhlí, dnes je nahrazeno novým materiálem z vysoce porézních kuliček z high-tech polymeru. Tento materiál má nejenom lepší biokompatibilitu, ale také na sebe lépe navazuje zánětlivé mediátory, například chemokiny, cytokiny a toxiny.

Vyšší šance na přežití pacientů

V Zemské nemocnici v Badenu využívají hemoperfuzní terapii zhruba od roku 2015. Tamní zdravotníci podle doktora Schwameise zkoušeli různé druhy adsorbentů a hemofiltrů, ale jejich přínos považovali spíše za mizivý. Pak se tým rozhodl přejít na kapsle Jafron: „Připadaly nám velmi zajímavé. Prvním impulzem bylo, že při používání jiných adsorbentů jsme pozorovali pokles krevních destiček, a chtěli jsme vyzkoušet, zda to bude stejné i s Jafronem. Když jsme pak ale porovnali data a výsledky sledování, zjistili jsme, že použití adsorbentů Jafron se pojí s lepšími šancemi na přežití pacientů,“ vysvětluje doktor Schwameis.


Pacienti, kteří se na Kliniku anesteziologie a intenzivní péče dostávají, jsou podle doktora Schwameise vždy ve velmi špatném stavu, často potřebují velice naléhavě ventilaci a orgánovou podporu, jako je ECMO nebo CRRT (kontinuální náhradu funkce ledvin). Při péči tak často rozhodují detaily.

Prim. Dr. Franz Schwameis
Původem z rakouského Badenu. Donedávna působil jako primář Kliniky anesteziologie a intenzivní péče Zemské nemocnice v Badenu, což je fakultní nemocnice vídeňské lékařské fakulty, kde původně získal své vzdělání. Studoval však také například v Mnichově nebo Jeně. Je členem rakouské Společnosti pro anestezii a intenzivní péči (ÖGARI), Společnosti pro anestezii a intenzivní péči (ÖGIAIN) a Centra pro dokumentaci a zajištění kvality v odvětví intenzivní medicíny (ASDI).

Široké spektrum použití

Nejčastějšími indikacemi hemoperfuze jsou intoxikace toxiny, cytokiny či chemokiny, sepse, selhání jater různé etiologie, kardiogenní šok, zánětlivé stavy po kardiochirurgických operacích, pankreatitida či polytraumata s vysokou hladinou myoglobinu. Své uplatnění najdou také u onkologických pacientů při odstranění chemoterapie, podvýživě či nespavosti, svědění kůže nebo při pneumonii.


Badenská Klinika anesteziologie a intenzivní péče využívá hemoperfuzní kapsle především k odstranění cytokinů: „Saháme po nich u závažných případů sepse, u syndromu systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) různého původu, u multiorgánové dysfunkce, intoxikace, odstranění léků či u rabdomyolýzy. U těchto stavů máme velice dobré výsledky,“ doplňuje doktor Schwameis s tím, že na klinice zpravidla s hemoperfuzí příliš neváhají: „Terapii zahajujeme velmi brzy, v rozmezí 4 až 6 hodin, pokud u pacienta nedochází ke zlepšení stavu přes adekvátní léčbu, tedy tekutinovou resuscitaci, nasazení vazopresorů. Po 6 až 8 hodinách této terapie, u níž se snižuje hladina cytokinů, věříme, že budeme moci vysadit vazopresory. Tato terapie je úspěšná v 85 až 90 procentech případů. K hemoperfuzi využíváme přístroj pro kontinuální náhradu funkce ledvin, protože personál oddělení je s touto terapií velmi dobře obeznámen. Můžeme používat běžnou anti­koagulaci citrátem, kterou taktéž dobře známe. Naším nejdůležitějším kritériem je pro nás možnost zredukovat množství vazopresorů.“

Hemperfuze v intenzivní péči je pro Evropany v porovnání například s Asií relativně nový terapeutický postup. Také přístup k nim se podle doktora Schwameise v evropském prostředí liší: „Například v Číně se tyto kapsle používají od 2 do 4 hodin a poté hemoperfuzi ukončují. Používají úplně jinou antikoagulaci. V Evropě tento systém používáme jinak, využíváme mimotělní okruh CRRT přístroje.“

Společnost B. Braun připravila pro dubnový kongres lékařů a sester z oboru intenzivní medicíny Colours of Sepsis sérii přednášek, v rámci nichž vystoupil právě i doktor Schwameis. Pusťte si jeho přednášku o vyžití hemoperfuzní terapie.

 Jaffron je zdravotnický prostředek, jež může být používán samostatně nebo v kombinaci s jinými zařízeními pro čištění krve. Jde o jednorázovou hemoperfuzní kazetu, jež má vlastnosti specifického rozpoznání a adsorpční kapacity pro patogenní látky. Používá se v hemoperfuzním (nebo hemodialyzačním) přístroji k důkladnému odstranění endogenních a exogenních materiálů, jako jsou reziduální léky, toxiny a metabolické látky u pacientů, pomocí adsorpce syntetickou pryskyřicí a mimotělního krevního oběhu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. 

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník