Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Heinz-Walter Grosse střídá v čele koncernu B. Braun Ludwiga Georga Brauna

9. Prosinec 2010

Heinz-Walter Grosse střídá v čele koncernu B. Braun Ludwiga Georga Brauna

Dozorčí rada koncernu B. Braun Melsungen AG jmenovala Dr. Heinze-Waltera Grosseho novým předsedou představenstva a nástupcem profesora Dr. h.c. Ludwiga Georga Brauna, který odchází do penze ke dni 31. března 2011.

Dozorčí rada zároveň jmenovala Dr. Annette Beller a Otto Philippa Brauna novými členy představenstva
a prodloužila působení H. Carolla Neubauera v představenstvu do roku 2016.

Dr. Heinz-Walter Grosse (58 let) začal svou kariéru v roce 1978 v oddělení financí B. Braun Melsungen AG.  Během své profesní kariéry dále působil v USA a poté převzal řízení pobočky B. Braun v Rakousku
a sousedních státech.  V roce 2005 byl jmenován členem představenstva odpovědným za finance, daně a  controlling. V témže roce následně převzal odpovědnost rovněž za lidské zdroje a právní záležitosti. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou představenstva. Dr. Grosse je ženatý a má dvě děti.

Dr. Annette Beller (50 let) začala svou kariéru u společnosti B. Braun v roce 1995 jako Senior Vice President pro finance, daně a účetnictví po několika letech působení na pozici daňové poradkyně
a finanční auditorky u velké auditorské firmy. Je členkou několika dozorčích rad dceřiných společností B. Braun. Dr. Beller je vdaná a má dvě děti. Ke dni 1. dubna 2011 nahradí Dr. Heinze-Waltera Grosseho na pozici člena představenstva zodpovědného za finance.

Otto Philipp Braun (33 let) je prvním zástupcem rodiny ze šesté generace, který vstoupí do představenstva. Jeho profesní kariéra jej přivedla od bankovního vzdělávání přes univerzitní studia úspěšně zakončená titulem z mezinárodního účetnictví a financí na Cass Business School City University v Londýně a několikaletou kariéru u společností skupiny Dr. Oetker v Bielefeldu a Indii zpět do skupiny B. Braun. Od roku 2009 je zodpovědný za brazilskou dceřinou společnost B. Braun v Sao Goncalo poblíž Ria de Janeira.  Otto Philipp Braun je ženatý. Od 1. dubna 2011 převezme v představenstvu zodpovědnost za oblasti Pyrenejského poloostrova a Latinské Ameriky.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun