Přejít k hlavnímu obsahu

Fakultní nemocnice v Hradci Králové má jako první v ČR multioborové vzdělávací centrum Aesculap Akademie

redakce Braunovin

1. Listopad 2008

Aesculap Akademie
Ještě donedávna museli lékaři kvůli praktickým odborným kurzům Aesculap Akademie jezdit do zahraničí. Ale již od 16. října budou jejich kroky směřovat do Hradce Králové, kde ve Fakultní nemocnici proběhlo slavnostní otevření nového vzdělávacího centra Aesculap Akademie společnosti B. Braun Medical.

Vzdělávací centrum bude využívat pro praktickou výuku jak královéhradecká nemocnice, tak Aesculap Akademie. Ta zde bude organizovat kurzy celoživotního vzdělávání lékařů, sester a dalšího ošetřovatelského personálu nejen z královéhradeckého kraje, ale z celé České republiky i zahraničí. Vzdělávací centrum je také určeno k výchově budoucích lékařů, studentů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a zároveň k předatestační přípravě mladých lékařů.

„Aesculap Akademii jsme si vybrali na základě jejích prokazatelných a dlouhodobých mezinárodních zkušeností a úspěchů na poli vzdělávání zdravotnického personálu,“ vysvětloval doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc., proč si hradecká nemocnice vybrala právě B. Braun, aby vybudoval v jejích prostorách vzdělávací centrum.

Slavnostní otevření okořenily ještě další dvě významné události. Tou první byla oslava pětasedmde-sátých narozenin emeritního přednosty pana doc. MUDr. Jana Bedrny, CSc., jehož otec chirurgickou kliniku v hradecké nemocnici roku 1945 zakládal. Tou druhou pak byla prezentace nového přenosu obrazu z operačního sálu, který pracuje v rozlišení Full HD. Ve Fakultní nemocnici tak vybudovali edukační prostředí, které stojí na třech opěrných bodech:

  • Vzdělávací centrum Aesculap Akademie je suchou laboratoří, kde chirurg na trenažérech získává dovednosti v ovládání složitých nástrojů a v základních technikách.
  • Druhým opěrným bodem je práce na zvířeti, díky Fakultě vojenského zdravotnictví má Fakultní nemocnice experimentální sály.
  • A tím třetím je praktická zkušenost ze samotného průběhu operace. A díky Full HD přenosu získává přesnou obrazovou informaci místo jednoho asistujícího chirurga u stolu hned několik chirurgů v konferenčním sále.

   

Po úvodních proslovech, gratulaci panu emeritnímu přednostovi Bedrnovi a krátké ukázce živého přenosu z probíhající operace se všichni hosté přesunuli k vzdělávacímu centru. Otevřené dveře centra zvaly všechny přítomné dál, ale ještě než vstoupili, bylo potřeba přestřihnout slavnostní pásku, aby vzdělávací centrum mohlo být prohlášeno oficiálně za otevřené. Po krátkých proslovech ředitele nemocnice doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., a managera Aesculap Akademie RNDr. Martina Kaliny, Ph.D., se ředitel Fakultní nemocnice společně s děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ujali symbolických Aesculap nůžek a přestřižením pásky oficiálně otevřeli vzdělávací centrum. Po této slavnostní ceremonii již nic nebránilo přítomným vstoupit, a tak si poprvé mohli prohlédnout nově zrekonstruované a vybavené prostory bývalého rentgenového sálu.

Páteří a míchou vzdělávacího centra jsou dvě místnosti s kapacitou 20 resp. 16 míst, které budou sloužit zejména k praktické výuce. Tato „suchá laboratoř“ je vybavena unikátními zdravotnickými trenažéry, jako je např. fantom lidského hrudníku a břicha. Zde budou mít mladí lékaři možnost získat praktické zkušenosti a dovednosti v ovládání laparoskopických instrumentů a technik. Pro tyto účely se nejčastěji využívají vepřové orgány umístěné uvnitř fantomu, které jsou svou stavbou nejpodobnější lidským. „Právě tento způsob výchovy a výuky vnáší zcela nový pohled do kvalitní přípravy zdravotníků na samotnou práci s pacientem. Kupříkladu chirurg, než poprvé provede laparoskopickou operaci žlučníku u pacienta, musí tuto operaci nejprve zvládnout na trenažéru, což zcela jistě ocení zejména naši pacienti,“ vysvětluje význam vzdělávacího centra přednosta chirurgické kliniky doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Pro zdravotní sestry jsou připraveny kurzy dezinfekce a hygieny, péče o chirurgické nástroje, péče o rány či periferní žilní kanylace.

Zrekonstruované prostory Vzdělávacího centra s ukázkou praktických kurzůZrekonstruované prostory Vzdělávacího centra s ukázkou praktických kurzů

Otevření vzdělávacího centra doprovázel i oprávněný zájem médií. Na tiskové konferenci, která se před oficiálním otevřením konala přímo v prostorách centra, dorazili redaktoři ze všech hradeckých deníků, redaktorka Českého rozhlasu, která na místě natáčela rozhlasový pořad, a redaktor z tiskové agentury. Po krátké úvodní prezentaci měli všichni přítomní novináři možnost se na chvíli vžít do rolí začínajících chirurgů. Na originálních trenažérech si za odborného vedení lektorů z Aesculap Akademie vyzkoušeli základy chirurgického šití, koordinace pohybů při laparoskopických operacích, zavadění kanyl do fantomu umělé ruky, či si pod UV lampou mohli zkontrolovat správnou techniku mytí rukou. Osobní zkušenost s trenažéry vzbudila mezi novináři patřičné nadšení, když si se zapálenými tvářemi a jiskrou v oku „hráli“ na chirurgy.

Celé slavnostní otevření vzdělávacího centra bylo provázeno příjemnou atmosférou, více jak 70 hostů pak mohlo společně se zástupci Aesculap Akademie přínosy těchto nových prostor pro praktickou edukaci zdravotníků prodiskutovat u chutného občerstvení.

redakce Braunovin

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník