Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fakultní nemocnice Olomouc nakoupila téměř tisíc kusů moderní infuzní techniky

19. Březen 2018

Fakultní nemocnice Olomouc nakoupila téměř tisíc kusů moderní infuzní techniky

Přesné a bezpečné dávkování léků ‒ to umožňuje nový typ infuzní techniky, kterou zhruba za 30 milionů korun nakoupila od společnosti B. Braun Fakultní nemocnice Olomouc. Nemocnice postupně instaluje 518 nových lineárních dávkovačů, 346 infuzních pump, 97 stanic pro jejich umístění a další technické příslušenství. Nové technické vybavení poslouží na 16 odděleních 10 klinik, kde se přístroje rozdělují k vybavení 164 lůžek.

Edukace odborníků z FN Olomouc je jedním ze základních kamenů bezproblémového fungování nové infuzní techniky

Nastavování přístrojů a zaškolení personálu probíhá bezprostředně po předání objednávek postupně na jednotlivých odděleních. Od prosince 2017 odborní školitelé společnosti B. Braun Medical začali nastavovat přístroje a edukovat nemocniční personál. „Završení instalace první části dodávky předpokládáme na konci února 2018 a do června 2018 proběhne její zbývající část,“ říká Ing. Petr Hořák, specialista AIS servisního centra společnosti B. Braun Medical s.r.o. „Zaškolení personálu probíhá bez problémů. Rychle se ukázalo, že personál nemá při práci s novou technikou žádné potíže, a může se tak více věnovat pacientům, a ne složitému nastavování. Nové přístroje lze ovládat intuitivně a pokyny na displejích jsou velmi návodné. Na mnoha odděleních již naše přístroje znali z dřívějška a obsluha nových je pro ně obdobně jednoduchá, a současně stejná pro pumpu i dávkovač. Při zaškolování klademe největší důraz na pochopení a používání bezpečnostních prvků, které slouží k ochraně pacienta,“ dodává Ing. Petr Hořák.  

Moderní infuzní technika do celé nemocnice

Tato inteligentní technika může pokrýt potřeby dospělých i dětských pacientů a všech nemocničních oddělení, ať už se jedná o JIP, ambulance, vyšetřovny, magnetické rezonance, operační sály, dětská oddělení i oddělení pro novorozence. Pro jednoduchou manipulaci jsou také snadno přemístitelné mezi jednotlivými odděleními.

Infuzní pumpy systému Space

Nadčasové infuzní pumpy systému Space jsou unikátní svými bezpečnostními prvky, které pacienta chrání, a jsou natolik komplexní a propracované, že je možné je použít na všech odděleních nemocnice. „Obstojí na výbornou v resuscitační péči, na JIP nebo na novorozeneckém oddělení, kde jsou kladeny extrémní požadavky na přesnost a bezpečnost. Jedná se obecně o maximálně kompaktní a nejlehčí přístroje jako celek. Navíc jako jediné na trhu umožňují doplnění řady speciálních funkcí, například pro operační sály. Není tedy nutné je měnit za nové jen proto, že by např. tyto funkce neobsahovaly,“ říká MUDr. František Vojík, manažer divize Hospital Care společnosti B. Braun, která novou techniku do FN Olomouc dodává.

Pumpy a dávkovače jsou přehledně uspořádány v mobilních stanicích

Obliba lineárních dávkovačů v nemocnicích stoupá, protože umožňují podávání více lékových skupin jako antibiotika, sedativa, látky na ředění krve nebo analgetika ve vyšších koncentracích a s maximální přesností. Tyto látky je výhodnější podávat z injekčních stříkaček dávkovačů, s vysokou citlivostí a kontinuálně. U lůžka jednoho pacienta se pak může vyskytovat několik takových dávkovačů i infuzních pump. Pumpy se používají na rozdíl od lineárních dávkovačů pro dodávání velkých objemů roztoků obsahujících jak léky, tak nosný roztok, který slouží k doplňování tekutin či živin do organismu.

Všechna užívaná infuzní technika je přehledně uspořádána v mobilní infuzní stanici a působí dojmem skříňky s jednotlivými šuplíky nad sebou. „Je to nanejvýš praktické zařízení. Do infuzní stanice se podle její kapacity umístí potřebný počet těchto přístrojů a ona se mimo jiné postará, aby měly nabité akumulátory pro případ transportu pacienta. Pokud u některého přístroje vznikne alarm, kdy je například ukončeno dávkování nebo dojde k nějakému problému při podávání látky, usnadňuje stanice personálu orientaci. Ten se hned pomocí světelného a zvukového signálu dozví, kde na oddělení k alarmu došlo,“ vysvětluje Ing. Petr Hořák.

Řešení použitých bezpečnostních prvků je v některých případech tak unikátní, že je chráněno patenty a mezi konkurenčními výrobci nemá obdoby. Zvolená řada Space se snadno integruje do nemocničního informačního systému a je přizpůsobivá a rozšiřitelná díky standardizaci technologií.

Historie Fakultní nemocnice Olomouc sahá až do roku 1986. Patří mezi největší lůžková zařízení v České republice, je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí u nás.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Celý jeden milion pump generace Space byl vyroben od roku 2004, kdy se začalo s jejich výrobou. „Dříve se vyráběly ručně,“ říká za strojovou výrobu Werk C v německém Melsungenu Thomas Breiter a poukazuje na nejmodernější CNC soustružící stroj, který je schopen v krátkém čase vyrábět přesné nástrojové součástky. 

06.03.2019
Infuzní terapie

Velmi komplexní pohled na rizika úpravy intravenózních léčiv na lůžkovém oddělení poskytlo účastníkům listopadové sympozium Aesculap Akademie, na němž se o své znalosti a zkušenosti podělily klinická farmaceutka, staniční sestra frekventovaného oddělení jednotky intenzivní péče a inspektorka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „Díky otevřené komunikaci všech zúčastněných se daří vytvářet komunikační platformu pro vzájemnou inspiraci a prevenci chyb, ke kterým na pracovištích i přes veškerou dobrou vůli dochází,“ řekl MUDr. František Vojík, manažer pro obchod a marketing divize Hospital Care ze společnosti B. Braun.

18.01.2018
Infuzní terapie

Spouštíme stránky, které pomáhají zvýšit bezpečí pacientů i zdravotníků

10.01.2017
Infuzní terapie