Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fakultní nemocnice Brno získala certifikát bezpečnosti

19. Duben 2010

Fakultní nemocnice Brno získala certifikát bezpečnosti

Fakultní nemocnice Brno se může jako druhá nemocnice v České republice pyšnit prestižním certifikátem bezpečnosti od společnosti B. Braun.

Ten získala na základě celoplošného používání bezpečnostních intravenózních kanyl, které byly zařazeny do běžného standardu nemocnice v roce 2009. Fakultní nemocnice Brno tak přijala zásadní opatření s cílem zajistit maximální bezpečnost zaměstnanců a zvýšit úroveň poskytované péče svým pacientům. Díky progresivnímu a zodpovědnému přístupu tak snížila nemocnice riziko bodným poraněním na minimum.

Obecně nejrizikovější skupinou co se týče bodných poranění v nemocnicích bývají zdravotní sestry, které přichází do styku s pacienty jako první. Každý takový kontakt představuje pro sestry vysoké bezpečnostní riziko, které se naštěstí díky stále se zdokonalujícím výrobkům s pasivní ochranou snižuje. Všichni zdravotníci v ambulantních a lůžkových provozech jsou v případě poranění ohroženi
tzv. profesionální nákazou, především hepatitidou typu B a C, virem HIV, tuberkulózou, syfilidem a dalšími vysoce nebezpečnými infekčními onemocněními, jejichž následky jsou pro zdravotníky a jejich rodiny fatální.

Fakultní nemocnice Brno jednou z nejbezpečnějších nemocnic v České republice

Fakultní nemocnice Brno se však využíváním nových intravenózních kanyl B. Braun Vasofix Safety a Introcan Safety stala jednou z nejbezpečnějších nemocnic v České republice. Používání nejmodernějších bezpečnostních zdravotnických prostředků je pro fakultní nemocnici Brno dokladem kvality poskytované péče a zájmu o pacienty i zaměstnance.
„Získání tohoto certifikátu od společnosti B. Braun je pro nás věcí prestiže a pro pacienty signálem dodržování zvýšených bezpečnostních standardů,“ řekl ředitel Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus.

„Na rozdíl od řady zemí Evropské unie, kde je povinnost používat výhradně zdravotnické prostředky s bezpečnostními prvky již dána zákonem, tato povinnost prozatím v České republice uzákoněna není. Fakultní nemocnice Brno se však
i přesto v zájmu ochrany svých zaměstnanců i pacientů rozhodla jít dobrovolně cestou bezpečnosti
a následovat tak okolní vyspělé země EU,“ dodal při slavnostním předávání certifikátu zástupce společnosti B. Braun MUDr. František Vojík.

Slavnostní předávání certifikátu se uskutečnilo v prostorách urgentního příjmu za přítomnosti regionálních zástupců médií včetně České televize a lokální Brněnské televize. Po skončení oficiální části se média přesunula na onkologické oddělení. Zde proběhlo setkání se zdravotní sestrou
Petrou Pedreira Antunesovou, která se v loňském roce neopatrností pacienta píchla o použitou jehlu. Antunesová přiznala, že první noci po zranění vůbec nespala, bála se o sebe i své blízké. „S partnerem ještě plánujeme rodinu, takže bych byla nerada, kdyby to pro mě mělo vážné následky," uvedla. Podle jejích slov zatím odběry krve i kontroly dopadly vždy dobře, ale ještě stále se nachází v krizovém období, které v těchto případech trvá nejméně devět měsíců. Pro zdravotníky, jako je paní Antunesová, je zavedení bezpečných výrobků s pasivní ochranou velmi důležité a mělo by se stát běžným standardem v českém zdravotnictví.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun