Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fakultná nemocnica Trnava získala certifikát Bezpečná nemocnica

18. Říjen 2012

Fakultná nemocnica Trnava získala certifikát Bezpečná nemocnica

Nemocnica zaradila do štandardov ošetrovateľskej starostlivosti bezpečnostné pomôcky ochraňujúce personál aj pacientov pred poraneniami.

 

Ing. Martin Tabaček, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava, prevzal v utorok 16. októbra 2012 od Skupiny B. Braun čestný certifikát bezpečnosti a kvality „Bezpečná nemocnica“. FN Trnava je tak štvrtá nemocnica, ktorá na Slovensku získala certifikát „Bezpečná nemocnica“. 

„Zdravotnícke zariadenia môžu mať rozdielne priority, ale čo by malo byť pre všetky najdôležitejšie a jednotné, je bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Bezpečnosť  pacientov je už dnes na vysokej úrovni, ale personál sa pri výkone svojej práce napriek opatrnosti  môže dostať do rizikových situácií a našou úlohou je takýmto rizikám maximálne predchádzať,“ hovorí riaditeľ FN Trnava, Ing. Martin Tabaček a dodáva: „Keď sme sa dozvedeli, že môžeme účinne chrániť lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál pred poranením použitou kanylou a prenosom infekčných ochorení, urobili sme si finančnú analýzu a okamžite začali pracovať na tom, aby sme tieto výrobky zaradili do štandardov našej ošetrovateľskej starostlivosti. Som rád, že sa nám to podarilo a že budeme naviac aj ocenení týmto „Certifikátom bezpečnosti a kvality.“   

                                                                                 

Prestížny čestný certifikát „Bezpečná nemocnica“ môžu získať len tie  zdravotnícke zariadenia, ktoré celoplošne zaradia do štandardov liečby a ošetrovateľskej starostlivosti moderné bezpečnostné zdravotnícke pomôcky podporujúce bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Jedná sa napríklad o bezpečnostné kanyly, ktoré sú po vytiahnutí z tela pacienta kontaminované jeho krvou a personál sa o ne môže ľahko poraniť. Pokiaľ má pacient infekčné ochorenie, môže sa ním infikovať aj poranený personál, čo môže mať za následok ohrozenie jeho zdravotného stavu, prípadne aj života.  

„V poslednej dobe sme udelili niekoľko čestných certifikátov na Slovensku. Zdravotnícke zariadenia stále častejšie pristupujú k aktívnej ochrane svojho personálu a tie zariadenia, ktoré tak urobia, budú mať v dohľadnej dobe oproti ostatným nemalú výhodu a náskok,“ vysvetľuje Ing. Peter Šumichrast zo Skupiny B. Braun. „Veľa členských štátov Európskej únie má používanie bezpečnostných prvkov v zdravotníckych zariadeniach prikázané zákonom, na Slovensku to tak však nie je. Udeľovaním četného certifikátu sa preto snažíme motivovať zdravotnícke zariadenia k tomu, aby sa snažili približovať k európskym štandardom. FN Trnava dáva jasný signál, že sa snaží poskytnúť tú najlepšiu možnú starostlivosť a ochranu zdravia pacientom a personálu,“ dodáva Ing. Šumichrast.

Zdravotnícky personál vo FN  Trnava každý mesiac zavedie pacientom viac ako 4 000 ks intravenóznych kanýl. Pri manipulácii s nimi zdravotníci podstupujú už spomínané riziko poranenia a prípadné nakazenie sa hepatitídou B, C vírusom HIV , alebo množstvom ďaľších závažných infekčných ochorení. Vďaka bezchybne fungujúcemu ochrannému prvku na bezpečnostnej kanyle je teraz riziko poranenia sa takmer nulové.

„Manipulácia s bezpečnostnými kanylami sa nijak nelíši od toho, na čo sme, ako zdravotné setry boli zvyknuté doteraz. Jeden zásadný rozdiel tu ale predsa len je. Cítíme sa ďaleko bezpečnejšie, pretože po použití kanyly sa jej hrot automaticky uzavrie a nemôžeme sa o ňu poraniť.,“ vysvetľuje prácu s bezpečnostnou kanylou námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť FN Trnava, PhDr. Melanie Beťková, PhD.

Spoločnosť  B. Braun je popredným výrobcom zdravotníckych produktov a už viac ako dvadsať rokov dodáva slovenskému zdravotníctvu špičkové zdravotnícke materiály, lekárske prístroje, služby a technologické riešenia. Od roku 2009 udelila spoločnosť v Českej republike čestný „Certifikát bezpečnosti a kvality“ zatiaľ piatim nemocničným zariadeniam. Ako prvá ho získala FN Plzeň, nasledovala FN Brno, Nemocnica Hořovice, Nemocnica Písek a najnovšie sa do zoznamu „Bezpečných nemocníc“ zaradila Nemocnica Strakonice. Na Slovensku udelila spoločnosť čestný „Certifikát bezpečnosti“ zatiaľ trom nemocničným zariadeniam. Ako prvá certifikát získala Univerzitná nemocnica v Bratislave.  

„Som veľmi rád, že spolu s Univerzitnou nemocnicou v Bratislave,  Východoslovenským onkologickým ústavom a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach patríme medzi Bezpečné nemocnice,“ uzatvára riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Martin Tabaček.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun