Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - prvá na Slovensku, ktorá používa iba bezpečnostné kanyly

5. Srpen 2009

Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava - prvá na Slovensku, ktorá používa iba bezpečnostné kanyly

FNsP Bratislava drží slovenský primát - ako prvá pristúpila k celoplošnému používaniu bezpečnostných intravenóznych kanýl. Výrazným spôsobom tak prispela k ochrane pacientov i zdravotníckeho personálu pred nebezpečnými infekčnými nákazami.

Zdravotníci v lôžkových i ambulantných zariadeniach sú vo zvýšenej miere vystavení riziku potenciálnych bodných poranení, ktoré môžu vyústiť do tzv, profesionálnej nákazy hepatitídou B a C, nákazy vírusom HIV a mnohých ďalších. Nie sú zriedkavosťou ani prípady, ktoré mali fatálny koniec. WHO eviduje vo svojich štatistikách rastúci počet práve takýchto prípadov.

Aj to je dôvod prečo legislatíva mnohých členských krajín EÚ napr. Nemecka, Španielska a ďalších používanie bezpečnostných kanýl vyžaduje. Na Slovensku ani v Českej republike to síce zákonom stanovené ešte nie je, ale trend je jasný. O to chvályhodnejšie je rozhodnutie vedenia FNsP Bratislava byť priekopníkom a ísť dobrým príkladom pre ostatné zdravotnícke zariadenia.

Bezpečnostné intravenózne kanyly - zdanlivo maličkosť, ale s ďalekosiahlymi dôsledkami. V prípade poranenia a prenosu infekcie na zdravotníckeho pracovníka dochádza predovšetkým k vážnej ujme na jeho zdraví, ale aj na psychike. Následkom toho sa personálne oslabuje prevádzka oddelenia, ktoré prišlo o pracovnú silu a navyše rastú ekonomické náklady na liečbu chorého zdravotníka.

FNsP Bratislava sa po výberovom konaní rozhodla pre kvalitu, ktorú bezpečnostné intravenózne kanyly B. Braun vďaka dlhoročným skúsenostiam predstavujú.

Dr. Jiří Lukeš predáva Certifikát bezpečnosti a kvality poradkyni riaditeľa bratislavskej FNsP Mgr. Marte BaričičovejDr. Jiří Lukeš predáva Certifikát bezpečnosti a kvality poradkyni riaditeľa bratislavskej FNsP Mgr. Marte BaričičovejMgr. Marta Baričičová, poradca riaditeľa FNsP pre ošetrovateľskú starostlivosť vysvetľuje: „Bezpečnostné kanyly Vasofix Safety predstavujú jeden z hlavných ochranných faktorov zdravotníckeho personálu pred rizikami profesionálnych infekcií. Zároveň sú rýchlym a bezpečným prístupom do žily pre všetkých hospitalizovaných pacientov. Vo FNsP Bratislava sa používajú prakticky na všetkých oddeleniach okrem oddelení fyziologických a oddelení patologických novorodencov. Dôvodom je skutočnosť, že u novorodencov je potrebný vzhľadom k subtílnosti žilného systému o niečo technicky odlišnejší spôsob zavádzania intravenóznych kanýl, resp. vnútrožilného prístupu.“

Moderný a veľmi praktický dizajn na prvý pohľad upúta aj odborníka. „Skrýva v sebe automatickú aktiváciu bezpečnostného klipu, ktorý sa iniciuje hneď po zavedení do žily pacienta. Vďaka tomuto prostriedku sa výrazne znižuje možnosť vzniku bodného poranenia a naopak zvyšuje sa komfort pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“ - tvrdí PharmDr. Jiří Lukeš zo spoločnosti B. Braun.

Zavedenie kanyly do žily pacienta je výkon, ktorý je pre pacienta bolestivý a stresujúci. Akúkoľvek techniku, výrobok, vymoženosť vývoja vo sfére zdravotníctva, ktoré sú schopné znížiť hladinu bolesti
a uľahčiť samotný výkon, možno považovať za významný prínos. Toto je signál, ktorý vysiela aj bratislavská FNsP pre celé Slovensko.

Tomáš Olbrich
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020