Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Evropskému kongresu lékárníků dominovala technika

10. Duben 2015

Evropskému kongresu lékárníků dominovala technika

Letošnímu ročníku Evropského kongresu lékárníků (The European Association of Hospital Pharmacist), který se konal koncem března v německém Hamburku, dominovalo téma techniky.

Odborníci z celé Evropy se tak mohli seznámit s novými přístroji na výdej léků, či automatickou přípravou pro parenterální výživu, tzv. „All in One“ vaků.  Němečtí kolegové svůj stánek věnovali třem nosným tématům: procesu řízení rizik v intravenózní terapii, příslušenství pro míchání léčiv, které je spojeno s našimi produkty a do třetice skupině produktů „Ready to use“. Celý segment „Ready to use“ zaznamenal v posledních letech dynamický růst a stal se tak pro divizi Hospital Care klíčovým. Řada nemocnic přijala koncept „Ready to use“ a vidí v něm ve srovnání s klasickou formou přípravy a podání léčiv vyšší bezpečnost a časovou efektivitu.
Skupina B. Braun každoročně umožňuje účast na kongresu řadě českých odborníků. Letošní kongres byl lékárníky hodnocen kladně a navázal tím na úspěch předchozích ročníků.
 

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitní, moderní a intuitivní infuzní technika je základem pro každou nemocnici a naprosto neodmyslitelnou součástí výbavy na jednotkách intenzivní péče. O zkušenostech z oddělení, kde o životech pacientů často rozhodují i vteřiny, se s námi podělila Bc. Ivana Dvořáčková, staniční sestra z interní jednotky intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Brno. 

28.06.2021

V lékařské terminologii slovo zázrak místo nemá. Přesto se v prostorách pražských nemocnic skloňuje často. A vždy u toho je jediná výjimečná žena – Renata Boháčová.

22.05.2017
Intenzivní péče

Aesculap Akademie koncem května uspořádala unikátní interaktivní kurz Optimální Nutrice pro KAždého (ONKA) aneb Jak by měl vypadat týmový management nutrice ve Vaší nemocnici. Díky velkému zájmu a nadšeným reakcím se jej chystá zopakovat také v listopadu. Kromě odborných přednášek mezi sebou týmy soutěžily v disciplínách, které zahrnovaly jak teoretické kazuistiky, tak praktické dovednosti. U samotného zrodu myšlenky uspořádat interaktivní kurz stál MUDr. František Novák, Ph.D. ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

27.07.2016
Klinická výživa