Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Evropská unie zvyšuje ochranu zdravotnických pracovníků

14. Červen 2010

Evropská unie zvyšuje ochranu zdravotnických pracovníků

Nová směrnice rady Evropské unie „O prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví“ znamená pro více než 3,5 milionu evropských zdravotnických pracovníků zlepšení ochrany před zraněními a přenosem infekcí způsobenými ostrými předměty, jako jsou například bodná poranění jehlou.

Tato směrnice byla přijata Evropským parlamentem a následně i shromážděním ministrů Evropské unie v březnu letošního roku. Členské státy mají nyní povinnost ji zapracovat do vlastní legislativy do tří let od publikace v žurnálu Evropské unie.

Zmíněná směrnice vznikla z rámcové dohody o prevenci poranění ostrými předměty mezi Evropským sdružením nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů (HOSPEEM) a Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU) a sleduje především následující cíle:

  •  dosáhnout co nejbezpečnějších pracovních podmínek pro zdravotníky i pacienty,
  •  předcházet bodným poraněním všemi typy ostrých předmětů,
  •  společně postupovat v prevenci rizik, vzdělávání a praktickém nácviku zacházení s ostrými předměty,
  •  nastavit jednotný postup stanovující koncepci hodnocení rizik, prevenci rizik, rozšíření povědomí
    o takovýchto poraněních a jejich monitoring.

Bodná poranění způsobená jehlou a jinými ostrými předměty patří mezi nejběžnější a nejvážnější rizika pro zdravotnické pracovníky nejen v Evropě a tvoří též vysoké náklady pro zdravotní systémy a společnost obecně. Důležitost těchto opatření jistě dokládá i to, že některé státy Evropské unie již přijaly vlastní závazné směrnice či legislativní opatření, a to ještě před přijetím tohoto celoevropského opatření. Mezi tyto státy patří například Německo (směrnice TRBA 250), Anglie či Španělsko (Madrid law).

Každý z nás se chce cítit bezpečně a vynakládáme pro to nemalé úsilí. Zdravotničtí pracovníci v této normě získávají další možnost, jak ochránit své zdraví v rizikovém prostředí,
a zaměstnavatelé pak povinnost pojistit zdraví svých zaměstnanců celou řadou systémových opatření. Pro nás jako výrobce a partnery zdravotníků tato směrnice znamená novou výzvu k ještě větší snaze vyvinout bezpečnostní zdravotnické prostředky pro ty oblasti, kde ještě zastoupeny nejsou. Dobrou zprávou je jistě i fakt, že mnoho bezpečnostních výrobků patřících do Safety konceptu společnosti B. Braun chrání zdravotnické pracovníky v České i Slovenské republice již několik let.

Jsme velice rádi, že tyto výrobky řadu z nich pasivně ochránily před nepříjemnými následky případného přenosu infekčních onemocnění přenášených např. krví a krevními deriváty či před psychickým stresem způsobeným strachem z možné infekce. Pod záštitou České asociace sester jsme navíc založili pracovní sekci „Bezpečnost personálu“, jejímž úkolem je podporovat vzdělávání, trénink a rozšiřování povědomí o rizicích spojených s bodným poraněním.

MUDr. František Vojík
manažer divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020