Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Eso-SPONGE® nová metoda léčby léze anastomózy v horní části gastrointestinálního traktu

13. Srpen 2018

Eso-SPONGE® nová metoda léčby léze anastomózy v horní části gastrointestinálního traktu

Dehiscence anastomózy nebo jiné defekty v horní části trávicího ústrojí mohou mít pro pacienty závažné důsledky. Výsledky léčby významně ovlivňují různé parametry, jako je velikost a místo léze, časový interval do stanovení diagnózy, ale i celkový stav pacienta. 

Inovativní řešení léčby dehiscence v horní části gastrointestinálního traktu

Insuficience anastomózy je často doprovázena příznaky sepse a významnou morbiditou se značnou mortalitou. Léčba těchto stavů bývá velmi složitá. Kromě chirurgického vyšetření a endoskopického stentování se v dolní části trávicího ústrojí podařilo dosáhnout dobrých výsledků pomocí systému Endo-SPONGE®

Nyní je k dispozici i nový systém Eso-SPONGE® neboli endoluminální vakuová terapie pro léčbu defektu anastomózy i v horní části gastrointestinálního traktu. Podle dostupných statistik se celková úspěšnost této léčby pohybuje od 80 do 100 %. „S tímto typem léčby jsme získali během více než pěti let dobré zkušenosti. Řada pilotních studií a retrospektivní analýzy různých pracovních skupin prokázaly specifické výhody endoluminální vakuové terapie, která může významně přispět ke snížení morbidity a mortality pacientů,“ říká Prof. Dr. Med. Clemens Schafmayer z Universitätsklinik Schleswig-Holstein, Campus Kiel. 

 

Výhody Eso-SPONGE®:

 • kontinuální drenáž, nedochází k nahromadění sekretu,
 • zvládnutí infekce,
 • debridement, rychlé vyčištění zánětlivé dutiny, 
 • podpora granulace a zarůstání tkání,
 • mechanické zmenšení zánětlivé dutiny, 
 • kontrola infekce.

Výhody pro pacienty:

 • dobrá snášenlivost,
 • lehká spolupráce,
 • žádný nepříjemný zápach,
 • v některých případech možnost ambulantní léčby.

 

Postup léčby

 1. Před použitím vyšetřete dutinu flexibilním endoskopem a změřte ji.

   
 2. Pod zrakovou kontrolou zaveďte do otvoru dehiscence silikonový tubus. Endoskop zde slouží jako vodič.

   

 3. Houbičku Eso-SPONGE® upravenou na vhodný rozměr potřete sterilním hydrogelem (na bázi glycerolu) a zasuňte ji do tubusu.

   
 4. Zavaděčem zasuňte houbičku Eso-SPONGE® ke značce. Houbička je nyní na konci tubusu.

   
 5. Zavaděč podržte na svém místě a trubici vytáhněte ven až k jeho rukojeti. Houbička se rozbalí v otvoru dehiscence. Trubici a zavaděč lze vytáhnout dohromady.

   
 6. Endoskopická kontrola polohy houbičky a případná úprava polohy endoskopickými úchopovými kleštěmi.

   
 7. Transnazální zavedení: Zaveďte nazogastrickou sondu o průměru Ch 16 (není součástí setu) skrz nos a vytáhněte ji ústy. Odstřihněte atraumatický konec sondy. 

   
 8. Drenážní hadičku napojte na nazogastrickou sondu mimo ústní dutinu. Poté nazogastrickou sondu s drenážní hadičkou vytáhněte zpět nosem.
   

   
 9. Drén je nyní zaveden transnazálně.
   
Dosud nehlasováno