Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Nový administrační systém Aesculap Akademie

3. Srpen 2009

Nový administrační systém Aesculap Akademie

Na základě velkého zájmu o akce organizované Aesculap Akademií (AAK) jsme se rozhodli usnadnit proces při­hlašování na kurzy a zefektivnit zpracovávání přihlášek. Jsme proto velmi rádi, že vás můžeme informovat o spuštění nového administračního systému Aesculap Akademie ERA (Event Registration and Administration), jehož ostrý start proběhl již 31. července 2009.

Systém ERA napojený na naše webové stránky www.aesculap-akademie.cz:

  • usnadní zájemcům o kurzy AAK jejich registraci,
  • zlepší komunikaci mezi přihlášenými na akce a koordinátory AAK,
  • zvýší informovanost účastníků přihlášených na kurzy formou automaticky odesílaných e-mailů,
  • umožní kontrolu zaplacených registračních poplatků,
  • zefektivní práci v rámci Aesculap Akademie.

Na našich webových stránkách je k dispozici manuál k při k přihlášení na kurz, který mohou zájemci o naše vzdělávací akce použít v případě nejasností.

Se svými dotazy se mohou obrátit také na tým Aesculap Akademie na e-mailu aesculap-akademie.cz@bbraun.com.

Věříme, že spuštění administrač­ního systému nejen urychlí, ale také celkově zlepší komunikaci mezi Aesculap Akademií a zájemci o naše kurzy.

Ing. Jitka Holomková
koordinátorka Aesculap Akademie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun