Přejít k hlavnímu obsahu

Endo-Sponge®: Endoluminální vakuová terapie prosakování střevní anastomózy

Mgr. Kristýna Dvořáková, DiS.

23. Prosinec 2020

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

Prosakovaní střevní anastomózy (anastomotic leakage) představuje hlavní komplikaci přední resekce rekta, s indikací 10–13 %. Frekvence výskytu prosakování závisí na vlastnostech pacienta, úrovni anastomózy a v případě karcinomu také na předcházející léčbě. Prosakování anastomózy rekta je doprovázeno vysokou morbiditou a mortalitou až 22 %, jelikož dochází k prosakování střevního obsahu defektem až do malé pánve, kde se tvoří infikovaná zánětlivá dutina (kavita). Pokračující sekrece může vést k difuzní peritonitidě s rozvojem těžkého septického stavu doprovázeného multiorgánovým selháním (MOF, multiple organ failure) a vyústit až v úmrtí pacienta. Tato komplikace se v minulosti léčila konzervativně pomocí transrektálních výplachů, pokud neměl pacient příznaky peritonitidy. Tento způsob léčby je však velmi zdlouhavý. V některých případech nelze infekci zvládnout a stav pacienta vyžaduje reoperaci a sekundární stomii.

Šetrný a bezpečný způsob léčby pomocí vakuové terapie
A právě endoluminální vakuová terapie Endo-SPONGE® představuje alternativní možnost léčby prosakování anastomózy po přední resekci rekta. Jedná se o bezpečný a velmi účinný způsob léčby, která je pacienty velmi dobře snášena. Léčba systémem Endo-SPONGE® je také spojena s nízkým výskytem komplikací. Snižuje mortalitu pacientů s abscesovou dutinou po resekci rekta. Další velkou výhodou je zkrácení doby léčby u pacienta v porovnání s konzervativními proplachy, a tím umožnění rychlejšího návratu k normálnímu životu a do zaměstnání. Použití systému Endo-SPONGE® snižuje náklady na léčbu a přináší i ekonomické úspory celé společnosti.

Úspěšnost léčby systémem Endo-SPONGE® se pohybuje od 56 do 100 %
Čím časněji je po zjištění prosakovaní anastomózy terapie zahájena, tím lepší je výsledek léčby a také nižší výskyt komplikací. Díky tomu může být endoluminální vakuová terapie první volbou u pacientů s masivním prosakováním anastomózy rekta.

Principem metody je využití působení podtlaku na povrch rány prostřednictvím houbičky, která je připojena na vakuovou pumpu. Zjednodušeně řečeno dochází k vyvíjení podtlaku, který se přes uzavřený systém přenáší do pórů houbičky, čímž umožňuje nasávat sekret z leaku anastomózy do sběrné láhve. Speciálně vyvinutá houbička s velkými póry umožňuje co nejlepší kontakt se stěnou leaku a co nejoptimálnější odvod sekretu.

Pro správný účinek léčby je třeba velikost houbičky upravit a přizpůsobit velikosti dutiny. V závislosti na velikosti dutiny je možno zavést do dutiny i více houbiček najednou. Systém Endo-SPONGE® se vyměňuje každých 24–72 hodin. Při výměně se podtlakový systém rozpojí. Výměna houbičky je jednodušší, pokud se nejprve propláchne fyziologickým roztokem, aby se z jejího povrchu odstranila granulační tkáň. Před každým dalším zavedením se houbička upraví podle velikosti dutiny (kavity). Léčba systémem Endo-SPONGE® končí tehdy, když velikost dutiny dosáhne rozměrů 1 × 0,5 cm, neboť další zmenšování dutiny pomocí houbičky je již technicky nemožné.

Balení Endo-SPONGE®
Obsahuje příslušenství pro zavedení houbičky. Lékař si může vybrat mezi dvěma typy silikonového tubusu (s vnějšími průměry 16 a 19 mm), dále je přibalen polyuretanový zavaděč, tuba gelu Askina® pro lepší zavádění houbičky tubusem a spojovací hadička s konektorem typu luer-lock pro napojení na zdroj podtlaku, jímž je láhev Redyrob® Trans Plus®. Jedná se o kontrolovatelný a regulovatelný drenážní podtlakový systém. Má samostatné katalogové číslo, neboť u jednoho pacienta může dojít ke spotřebě různého množství houbiček a Redyrob® Trans Plus® láhví.

Před zavedením Endo-SPONGE® by měl být pacient velmi pečlivě vyšetřen a chirurg by měl zvážit, zda zvolit konzervativní nebo chirurgickou terapii. Kontraindikací použití Endo-SPONGE® je např. nekrotická tkáň v okolí leaku, generalizovaná peritonitida, případně nedrénované septické ložisko. Endo-SPONGE® by také neměl být zaváděn pacientům s poruchou srážlivosti krve nebo pa­cientům léčeným antikoagulačními léky, kde může hrozit krvácení v oblasti leaku. Maximální doba použití jedné houbičky jsou tři dny. Po uplynutí této doby musí být houbička vyměněna, protože granulační tkáň prorůstající do pórů může vyjmutí houbičky znesnadňovat. Endo-SPONGE® se doporučuje používat při minimální velikosti dutiny leaku o délce dva centimetry a minimálním průměru jeden centimetr.

Přestože je tento systém používán u pacientů velmi selektivně, je šetrnou a účinnou technikou zvyšující komfort pacienta a umožňující odvrátit případnou reoperaci. V neposlední řadě tak může i významně snížit celkové výdaje na léčbu pacienta v nemocničním zařízení. Endoluminální vakuovou terapii lze považovat za účinnou metodu léčby nejen akutního prosakování anastomózy, ale i u chronických a chybně diagnostikovaných abscesů v oblasti malé pánve.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník