Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Elektronické objednávky trendem moderní doby

Ing. Libor Jonáš

1. Leden 1970

Elektronická komunikace obecně je „zaklínadlem“ dnešní moderní doby. Vždyť skoro každý z nás využívá e-mail, odesílá a dostává SMS zprávy a orientuje se na internetu. Dopisy, pohledy nebo korespondenční lístky se již příliš neposílají. Dokonce i úředníci státní správy připravili ambiciózní projekt datových schránek tak, aby umožnili firmám i živnostníkům moderní a pohodlný způsob elektronické výměny informací. Společnost B. Braun Medical samozřejmě nezůstává v tomto trendu pozadu.

Pozornost soustřeďujeme především k našim zákazníkům. Je pro nás velmi důležité, abychom jim umožnili co nejjednodušší a zároveň spolehlivý způsob, jak si u nás objednat výrobky, které používají.

NeOs - Nemocniční objednávkový systém

Elektronickým objednáváním rozumíme vytvoření objednávky na straně zákazníka a její odeslání elektronickou cestou tak, že je automaticky načtena do našeho vnitřního systému. Zde je po kontrole postoupena k dalšímu zpracování. Zákazníkům můžeme již dnes nabídnout několik možností vlastní realizace elektronické objednávky. V první řadě bychom měli zmínit softwarové řešení NeOs - Nemocniční objednávkový systém. Před několika lety jsme nabídli našim zákazníkům z řad nemocnic možnost zásobování přímo na jednotlivá oddělení. Tento komplikovaný logistiký úkol bychom nemohli úspěšně vyřešit bez adekvátní elektronické podpory. Právě softwarové řešení instalované v místě zákazníka umožňuje vytvoření pozitivních listů (katalog zvolený nemocnicí), pohodlné zaslání dílčích objednávek z jednotlivých oddělení do určeného centra v nemocnici a následné schválení a odeslání souhrnné objednávky do naší společnosti či jiným dodavatelům. Systém umožňuje i opačný tok dat směrem k zákazníkovi, který od nás obdrží informace o dodaném zboží (elektronický dodací list, faktura apod.).

E-shop

Další možností elektronického objednávání je prostřednictvím E-shopu. Jedná se o obdobný způsob, jaký známe z nakupování na internetu. Zákazník si určí, které z našich výrobků si takto přeje objednávat. E-shop mu umožní přehledné zobrazení produktů, zpřístupní o nich maximum informací a následně zajistí i jejich pohodlný výběr do nákupního košíku a odeslání objednávky. Samozřejmostí je ochrana citlivých dat pomocí uživatelského jména a hesla.

Ukázka aplikace - objednávání

Řada našich zákazníků využívá vlastní, tzv. komplexní nemocniční informační systémy, či přímo lékárenské objednávkové softwary.
I v tomto případě lze dosáhnout kompatibility s naším systémem tak, aby bylo možné využívat výhod elektronického objednávání. Nezbytnou podmínkou je zde užší spolupráce s oddělením informačních technologií zákazníka. Musí být domluven přesný formát dat, který bude objednávka obsahovat, a způsob přenosu do našeho systému.

Výhody převažují

Kdybychom měli závěrem zrekapitulovat všechna pro a proti elektronického objednávání, výhody by jednoznačně převážily. Zákazníci mohou používat moderní formu komunikace, mají možnost jednoznačně identifikovat požadovaný výrobek a mají přehled o celkové hodnotě objednávky. Nedochází k nedorozuměním, která mohou nastat při objednávání po telefonu nebo při faxovém zasílání objednávky z důvodu její nečitelnosti. V případě jakých - koli nesnází je naše Zákaznické centrum připraveno kdykoli ochotně reagovat a podpořit elektronické objednávky např. zodpovězením telefonického dotazu. V současné době přijímáme zhruba 45 procent objednaných výrobků elektronickou formou. Naším cílem je tento podíl i nadále zvyšovat. Věříme, že je to cesta správným směrem.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník