Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Elektronické objednávky trendem moderní doby

1. Leden 1970

Elektronické objednávky trendem moderní doby

Elektronická komunikace obecně je „zaklínadlem“ dnešní moderní doby. Vždyť skoro každý z nás využívá e-mail, odesílá a dostává SMS zprávy a orientuje se na internetu. Dopisy, pohledy nebo korespondenční lístky se již příliš neposílají. Dokonce i úředníci státní správy připravili ambiciózní projekt datových schránek tak, aby umožnili firmám i živnostníkům moderní a pohodlný způsob elektronické výměny informací. Společnost B. Braun Medical samozřejmě nezůstává v tomto trendu pozadu.

Pozornost soustřeďujeme především k našim zákazníkům. Je pro nás velmi důležité, abychom jim umožnili co nejjednodušší a zároveň spolehlivý způsob, jak si u nás objednat výrobky, které používají.

NeOs - Nemocniční objednávkový systém

Elektronickým objednáváním rozumíme vytvoření objednávky na straně zákazníka a její odeslání elektronickou cestou tak, že je automaticky načtena do našeho vnitřního systému. Zde je po kontrole postoupena k dalšímu zpracování. Zákazníkům můžeme již dnes nabídnout několik možností vlastní realizace elektronické objednávky. V první řadě bychom měli zmínit softwarové řešení NeOs - Nemocniční objednávkový systém. Před několika lety jsme nabídli našim zákazníkům z řad nemocnic možnost zásobování přímo na jednotlivá oddělení. Tento komplikovaný logistiký úkol bychom nemohli úspěšně vyřešit bez adekvátní elektronické podpory. Právě softwarové řešení instalované v místě zákazníka umožňuje vytvoření pozitivních listů (katalog zvolený nemocnicí), pohodlné zaslání dílčích objednávek z jednotlivých oddělení do určeného centra v nemocnici a následné schválení a odeslání souhrnné objednávky do naší společnosti či jiným dodavatelům. Systém umožňuje i opačný tok dat směrem k zákazníkovi, který od nás obdrží informace o dodaném zboží (elektronický dodací list, faktura apod.).

E-shop

Další možností elektronického objednávání je prostřednictvím E-shopu. Jedná se o obdobný způsob, jaký známe z nakupování na internetu. Zákazník si určí, které z našich výrobků si takto přeje objednávat. E-shop mu umožní přehledné zobrazení produktů, zpřístupní o nich maximum informací a následně zajistí i jejich pohodlný výběr do nákupního košíku a odeslání objednávky. Samozřejmostí je ochrana citlivých dat pomocí uživatelského jména a hesla.

Ukázka aplikace - objednávání

Řada našich zákazníků využívá vlastní, tzv. komplexní nemocniční informační systémy, či přímo lékárenské objednávkové softwary.
I v tomto případě lze dosáhnout kompatibility s naším systémem tak, aby bylo možné využívat výhod elektronického objednávání. Nezbytnou podmínkou je zde užší spolupráce s oddělením informačních technologií zákazníka. Musí být domluven přesný formát dat, který bude objednávka obsahovat, a způsob přenosu do našeho systému.

Výhody převažují

Kdybychom měli závěrem zrekapitulovat všechna pro a proti elektronického objednávání, výhody by jednoznačně převážily. Zákazníci mohou používat moderní formu komunikace, mají možnost jednoznačně identifikovat požadovaný výrobek a mají přehled o celkové hodnotě objednávky. Nedochází k nedorozuměním, která mohou nastat při objednávání po telefonu nebo při faxovém zasílání objednávky z důvodu její nečitelnosti. V případě jakých - koli nesnází je naše Zákaznické centrum připraveno kdykoli ochotně reagovat a podpořit elektronické objednávky např. zodpovězením telefonického dotazu. V současné době přijímáme zhruba 45 procent objednaných výrobků elektronickou formou. Naším cílem je tento podíl i nadále zvyšovat. Věříme, že je to cesta správným směrem.

 

Ing. Libor Jonáš
vedoucí Oddělení obchodních vztahů B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun