Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Efektivní prevence a kontrola infekcí z pozice epidemiologické sestry

30. Květen 2014

Efektivní prevence a kontrola infekcí z pozice epidemiologické sestry

Během několika let se nozokomiální nákazy staly smutnou, ale vcelku běžnou součástí nemocniční reality pro hospitalizované vysoce rizikové pacienty. Byla zavedena řada opatření, jak jim předcházet, a této problematice se věnuje řada odborníků.

Moderní koncept prevence a kontroly infekcí má za cíl zlepšovat kvalitu zdravotních služeb a zvyšovat bezpečnost pacientů. Efektivní prevence a kontrola infekcí nejsou možné bez kompletního personálního zajištění. Na úseku hlavní sestry ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v náplni zástupkyně pro ošetřovatelskou péči byla zahrnuta spolupráce s klinikami v oblasti prevence nozokomiálních nákaz a spolupráce s útvarem nemocniční hygieny. V rámci vývoje v dané problematice byla pod úsek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči začleněna pozice epidemiologické sestry a byla podmíněna absolvováním certifikovaného kurzu.   

Pro práci epidemiologické sestry je důležitá úzká spolupráce s odděleními  nemocniční hygieny, mikrobiologie a klinickými pracovišti.   

Na samotném začátku mého působení na pozici epidemiologické sestry bylo velmi důležité seznámit se s klinikami a provozy naší fakultní nemocnice. Od února 2013 jsem absolvovala stáže na šestnácti klinikách. Tyto pobyty byly zaměřené na intenzivní a vysoce specializovanou péči.

Přijetí mé pozice na klinikách nebylo vždy pozitivní. Pohledy a postoje pracovníků z řad ošetřovatelského personálu i lékařů byly různé. Někteří změnu vítali, jiní se značně obávali a začátky tak nebyly vůbec jednoduché. Prvních pár dní na klinikách bylo značně vyčerpávajících nejen pro zdravotníky, ale i pro mou práci epidemiologické sestry.

Nejtěžší bylo najít si k pracovníkům cestu, protože nevěděli, co mohou očekávat. Kdysi se k nim v této problematice přistupovalo převážně direktivně, proto navázat spolupráci, obrátit myšlení a vytvořit konzultační prostředí bylo velice obtížné. Bylo důležité pracovníkům vysvětlit a přesvědčit je, že práce epidemiologické sestry je postavená na zhodnocení postupů správné ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty s vysokým rizikem vzniku nemocničních infekcí. Cílem je najít slabá místa, odhalit provozní slepotu, navrhnout zlepšení a nabídnout konzultační a poradenskou pomoc při řešení této problematiky. Nezbytnou součástí mé práce je nepřetržitý kontakt s klinikami a stálá edukace zdravotníků v této problematice.

Přijetí mé pozice na klinikách nebylo vždy pozitivní.

Výstupy ze své činnosti epidemiologické sestry z klinických pracovišť rozděluji na kazuistiky a na systémové zjištění rizik. Kazuistiky řeším na místě s danou klinikou. Systémové zjištění rizik rozděluji na tři okruhy - na nemocniční pracovníky, rizikové oblasti v procesu poskytování ošetřovatelské péče, izolační režimy a OOPP. Postupem času se zdravotníci začali o tuto problematiku aktivně zajímat a sami poznávají úskalí, jež přináší zvýšený výskyt nozokomiálních nákaz. Vidí, že jim při řešení epidemiologické problematiky mohu pomoci a poradit a že v oblasti nemocničních nákaz mají rádce a spolupracovníka. I já mám dobrý pocit, že pro ně mohu být přínosem a v péči o pacienta při řešení prevence nozokomiálních nákaz se stávám platným členem týmu.

Momentálně začínáme tvořit skupinu kontaktních nozokomiálních sester, které budou úzce spolupracovat s epidemiologickou sestrou, s oddělením nemocniční hygieny, s týmem pro kontrolu infekcí a svou domovskou klinikou. Věřím, že tato mezioborová spolupráce v naší Fakultní nemocnici přinese do kontroly a prevence nozokomiálních nákaz čerstvé poznatky. 

Mgr. Zdeněk Fikr
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče