Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Neurochirurgie a Spondylochirurgie:

DUOCAGE® - Bio-resorbovatelná kompozitní krční klec

Ing. Jiří Hrdina

2. Březen 2011

Vývojoví pracovníci koncernu B. Braun ne¬ustále inovují produkty na základě nejnovějších trendů a přinášejí dokonalejší řešení. Nejinak tomu je i na poli spondylochirurgických implantátů. Občas se však na trhu objeví něco unikátního, co mateřský koncern v již tak širokém spektru páteřních implantátů nemá a ani samostatně nevyvíjí a co může zajímavým způsobem rozšířit jeho portfolio. Řeč je o bio-resorbovatelné kompozitní kleci DUOCAGE® francouzského výrobce Science for Bio Materials (S-B-M), se kterým se nám podařilo navázat spolupráci.

Implantáty DUOCAGE® se podobně jako autogenní trikortikální štěpy používají při provádění intersomatické artrodézy (fúze obratle ležícího nad ním a pod ním) jako náhrada meziobratlových plotének. Vlastní kost je nejkvalitnějším možným materiálem. Ten je však nejčastěji získáván z lopaty kosti kyčelní, což velmi často vede k bolestivosti odběrového místa (donor site pain). Odstranění zdroje bolesti z jednoho místa tak vede k vytvoření bolesti jinde.

Tyto důvody vedly k myšlence nahradit trikortikální autogenní štěp jinými materiály. Nabízejí se alogenní štěpy (demineralizovaná kostní matrice), které však nelze použít čerstvé (riziko přenosu infekčních chorob) a jejichž osteoindukční a osteokondukční potenciál je různý, obecně nižší než v případě použití autoštěpu se značným rizikem resorpce (předčasné rozpadnutí se štěpu před vytvořením solidní fúze obratlových těl).

Jiným typem jsou pak materiály ne-bioaktivní, jejichž bioaktivita je dodatečně vytvořena vložením nebo obalením materiálem bioaktivním. Jedná se o různé typy klecí z odlišných materiálů, které jsou jinak tvarovány (plochý vs. anatomický tvar klece). Nejčastěji jsou to kovy na bázi titanu a plasty - PEEK (Polyether Ether Keton).

Obecným trendem je tedy nalézt materiál pevný, ale současně pružný, s podobnými mechanickými vlastnostmi jako kompozitní kost. Materiál, který poslouží jako nosný prvek v přesně vymezenou dobu, po níž se přestaví v kost vlastní, zbiodegraduje. Přesně těmito vlastnostmi se může prezentovat nová klec DUOCAGE®. Unikátní použitý kompozitní materiál se skládá z nosné části samotné klece DUOSORB ( b -TCP/PLLA - kombinace 40 % polymeru kyseliny mléčné a 60 % b -trikalcium fosfátu - TCP) a z výplně klece (100 % b -trikalcium fosfátu). Materiál DUOSORB se vyznačuje vysokou pevností a schopností odolávat elastickým a plastickým deformacím. b -trikalcium fosfát je osteokonduktivní resorbovatelný materiál používaný po mnoho let s ověřeným klinickým efektem jako náhrada kostních defektů, ve formě keramiky.

Trikalcium fosfát je v závislosti na porozitě v čase kompletně resorbovatelný, avšak čistý ve 100% koncentraci a křehký jako všechny keramické materiály. Přidáním plastického materiálu, jako je vstřebatelný polymer kyseliny mléčné (PLLA), zvýšíme jeho pevnost a zajistíme skutečnou schopnost odolávat deformacím. Takovéto kompozitní materiály mohou po dlouhou dobu udržet vysokou pevnost. Kompozitní materiál obsahující 60% beta TCP a 40% PLLA prokázal podobnou výkonnost osteogeneze jako čistý TCP, při značném zlepšení rozsahu a kvality hojení kosti. To je hlavní výhodou tohoto kompozitního materiálu - lze jej použít v podmínkách vysoké biomechanické zátěže s nízkým rizikem prasknutí.

Hlavní přednosti klece DUOCAGE®

  • díky známému a ověřenému materiálu dobrá akceptace pacientem, bez zánětlivých reakcí,
  • díky materiálu stimulujícímu kostní hojení resorbovatelnost a osteokonduktivita klece, klec i její výplň bude plně přeměněna ve vlastní kostní tkáň,
  • primární stabilita je zajištěna 45% porozitou b -trikalcium fosfátu, pod RTG lze klec jasně identifikovat, avšak bez vzniku nežádoucích artefaktů,
  • DUOSORB® - kompozitní materiál klece - má stejný modul pružnosti jako zdravá vlastní kost.

Podíváme-li se na implantát z pohledu operatéra a odhlédneme-li od klasického anatomického tvaru krční klece pro přední krční disektomii a jednoduchých funkčních nástrojů, je třeba zmínit zejména zabezpečení primární stability do ukončení fúze při dokonalé přestavbě kostního materiálu a nijak se neodchylující standardní operační postup pro tento typ operace.

Pro pacienta přináší použití klece DUOCAGE® řadu významných výhod. Při operaci nedochází k odběru vlastního štěpu - nevznikne tedy bolestivost v místě odběru, díky použití implantátu o známém a osvědčeném mate­riálovém složení se minimalizuje riziko vzniku pooperační bolesti nebo infekce, po zhojení a vytvoření solidní fúze nezůstanou v těle pacienta žádná tělu cizí tělesa - dojde ke kompletní přestavbě klece na kost vlastní. V případě nutnosti použití magnetické rezonance implantát nevytvoří v okolí nechtěná zkreslení obvyklá zejména u kovových materiálů - umožní se tím lepší a kvalitnější vyhodnocení snímků v takto delikátní oblasti, jakou je dolní krční páteř.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník