Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Divize Hospital Care generálním partnerem společnosti ČSIM a jejího kongresu

Pavlína Pucholtová

21. Září 2009

Ve dnech 13. - 15. května proběhl v Hradci Králové již III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny. Ještě před slavnostním zahájením kongresu, které se uskutečnilo v klidném prostředí na nábřeží Labe v prostorách kongresového centra ALDIS, začaly postgraduální kurzy a výukové lekce. Pro velký zájem jak ze strany mladších lékařů, tak i zkušených odborníků byly tyto kurzy již dlouho předem plně obsazeny.

Po slavnostním zahájení již nic nebránilo v prezentaci jednotlivých přednášek řazených do tematicky společných celků, a to jak pro lékařskou sekci, tak i sekci sesterskou. Vysoce kvalitní a zajímavý, ale
i obsahově a časově přiměřeně vyvážený odborný program zajistil pořadatel kongresu - Česká společnost intenzivní medicíny ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny, Výukovým pracovištěm intenzivní medicíny IPVZ, Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny, Českou asociací sester, Českou pneumologickou
a ftizeologickou společností, Českou chirurgickou společností, Společností urgentní medicíny
a medicíny katastrof, Českou pediatrickou společností, Českou kardiologickou společností, Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou UK Hradec Králové.

Souběžně s kongresem proběhla doprovodná výstava, na níž farmaceutické a další firmy prezentovaly svoje produkty vztahující se k tématu kongresu. Samozřejmě nechyběla účast společnosti B. Braun Medical, jejíž divize Hospital Care přijala opět pozici generálního partnera kongresu a pod jejíž taktovkou se konal
i čtvrteční společenský večer s královnou Eliškou Rejčkou.

Jak už název napovídá, vše proběhlo v duchu středověké veselice, kde pivo teklo proudem a vůně pečeného masa se šířila všude kolem. Účastníky večera přivítala krásná Eliška Rejčka, a všichni přítomní se tak stali svědky jejího rozhodnutí o právu várečném. Po vystoupení brněnské skupiny historického šermu mohl každý prokázat svoji chrabrost a vyhrát zajímavé ceny na čtyřech stanovištích středověkých her. K poslechu i tanci hrála rocková kapela Hibaj
z Plzně.

V době konání kongresu nechyběly ani další společenské akce, mimo jiné výlet na zámek Kuks a divadelní představení Odcházení od Václava Havla. Pro sportovní nadšence byl zajištěn golf i golfová akademie pro úplné začátečníky v Park Golf Clubu Hradec Králové. III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v Hradci Králové se určitě řadí mezi akce, které se jak svým kvalitním odborným programem, tak i společenskou atmosférou zapsaly nesmazatelně do mysli všech zúčastněných. Všem výše jmenovaným organizátorům patří velký dík.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník