Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Divize Hospital Care generálním partnerem společnosti ČSIM a jejího kongresu

21. Září 2009

Divize Hospital Care generálním partnerem společnosti ČSIM a jejího kongresu

Ve dnech 13. - 15. května proběhl v Hradci
Králové již III. česko-slovenský kongres
intenzivní medicíny. Ještě před slavnostním
zahájením kongresu, které se uskutečnilo
v klidném prostředí na nábřeží Labe v prostorách kongresového centra ALDIS, začaly
postgraduální kurzy a výukové lekce. Pro
velký zájem jak ze strany mladších lékařů,
tak i zkušených odborníků byly tyto kurzy
již dlouho předem plně obsazeny.

Po slavnostním zahájení již nic nebránilo v prezentaci jednotlivých přednášek řazených do tematicky společných celků, a to jak pro lékařskou sekci, tak i sekci sesterskou. Vysoce kvalitní a zajímavý, ale
i obsahově a časově přiměřeně vyvážený odborný program zajistil pořadatel kongresu - Česká společnost intenzivní medicíny ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny, Výukovým pracovištěm intenzivní medicíny IPVZ, Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny, Českou asociací sester, Českou pneumologickou
a ftizeologickou společností, Českou chirurgickou společností, Společností urgentní medicíny
a medicíny katastrof, Českou pediatrickou společností, Českou kardiologickou společností, Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Lékařskou fakultou UK Hradec Králové.

Souběžně s kongresem proběhla doprovodná výstava, na níž farmaceutické a další firmy prezentovaly svoje produkty vztahující se k tématu kongresu. Samozřejmě nechyběla účast společnosti B. Braun Medical, jejíž divize Hospital Care přijala opět pozici generálního partnera kongresu a pod jejíž taktovkou se konal
i čtvrteční společenský večer s královnou Eliškou Rejčkou.

Jak už název napovídá, vše proběhlo v duchu středověké veselice, kde pivo teklo proudem a vůně pečeného masa se šířila všude kolem. Účastníky večera přivítala krásná Eliška Rejčka, a všichni přítomní se tak stali svědky jejího rozhodnutí o právu várečném. Po vystoupení brněnské skupiny historického šermu mohl každý prokázat svoji chrabrost a vyhrát zajímavé ceny na čtyřech stanovištích středověkých her. K poslechu i tanci hrála rocková kapela Hibaj
z Plzně.

V době konání kongresu nechyběly ani další společenské akce, mimo jiné výlet na zámek Kuks a divadelní představení Odcházení od Václava Havla. Pro sportovní nadšence byl zajištěn golf i golfová akademie pro úplné začátečníky v Park Golf Clubu Hradec Králové. III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny v Hradci Králové se určitě řadí mezi akce, které se jak svým kvalitním odborným programem, tak i společenskou atmosférou zapsaly nesmazatelně do mysli všech zúčastněných. Všem výše jmenovaným organizátorům patří velký dík.

Pavlína Pucholtová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče