Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Diapact® CRRT - akutní náhrada funkce ledvin

David Vacek, DiS.

1. září 2014

Akutní dialýza

Jednoduchý kompaktní přístroj Diapact® CRRT umožňuje kromě kontinuálních a intermitentních eliminačních metod, využívaných zejména v intenzivní a resuscitační péči, i ošetření krevní plazmy. V současné době se nejčastěji uplatňuje na pracovištích, kde jsou ve větší míře prováděny plazmaferézy.

Plazmaferéza se řadí mezi speciální eliminační metody a využívá se podle typu diagnózy buď jako standardní nebo jako doplňková a podpůrná léčba při různých hematologických, neurologických, metabolických, renálních a revmatologických onemocněních. Z neurologických indikací jistě stojí za zmínku akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie (syndrom Guillainův-Barrého), chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatie a myasthenia gravis. Jako přínosná se plazmaferéza ukázala při léčbě akutní humorální rejekce po transplantaci ledviny. Na přístroji Diapact® CRRT lze provádět tzv. membránovou výměnu plazmy, kdy dochází k separaci plazmy přes speciální membránu plazmafiltru.

V rámci zajištění cévního přístupu při akutním selhání funkce ledvin má divize B. Braun Avitum k dispozici dočasný dvouluminární hemodialyzační katetr Haemocat® Signo. Jeho výhodou je možnost kontroly pozice katetru pomocí EKG svodu již v průběhu katetrizace. Adaptér Certodyn®, který zprostředkuje spojení EKG svodu s katetrem, je univerzální a umožňuje napojení na různé druhy EKG monitorů.

Při použití osvědčeného hemofiltru Diacap® Acute v různých typech kontinuálních eliminačních metod si je možné individuálně zvolit jednu ze tří velikostí. Pro ošetření plazmy nabízíme Haemoselect® Plasmafilter, jehož speciálně vyvinutá membrána zajišťuje účinné oddělení plazmy a krevních buněk při konstantním průtoku plazmy i při delším ošetření. Spolu s vynikající kompatibilitou membrány Haemoselect® Plasmafilter umožňuje účinnou a přitom jemnou a bezpečnou terapii.

Substituční bikarbonátový roztok Duosol®

Požadavky na léčbu pacientů s renálním selháním jsou neustále větší, a tak koncern B. Braun vyvinul substituční bikarbonátový roztok Duosol®, který nabízí schopnost fyziologicky a přímo kompenzovat metabolickou acidózu. Klinická hodnocení bezpečnosti a snášenlivosti prokázala zásadní přednost roztoku - významné snížení počtu kardiovaskulárních komplikací a pokles počtu případů hypotenze. Jedním z cílů při vývoji přípravku Duosol® bylo vytvořit nejen optimální roztok, ale celkově moderní a důmyslný produkt. V praxi to znamená, že vaky jsou vyrobeny z vysoce biokompatibilního materiálu bez obsahu PVC a praktické dvoukomorové provedení umožňuje uživatelům jednoduchou obsluhu.

Citrátové roztoky Citrasol a Mexsol

V nedávné době jsme své dosavadní portfolio rozšířili o antikoagulační roztok Citrasol 4% a dialyzační roztok Mexsol, vyráběné ve společnosti Medites Pharma. Kombinace vlastností těchto dvou roztoků představuje nejen nespornou medicínskou, ale i ekonomickou výhodu, protože s použitím bezkalciového roztoku Mexsol lze významně snížit dávkování antikoagulačního roztoku Citrasol 4%.

Koncern B. Braun se intenzivně věnuje i nový trendům v oblasti chronické a akutní dialyzační péče. Může tak nabízet uživatelsky jednoduché pokrokové produkty, které odpovídají nejnovějším metodám léčby a jsou efektivní v léčbě pacientů


Souhrn údajů o přípravku (SPC)
Duosol s 2 mmol/l kalia
Duosol s 4 mmol/l kalia
Duosol bez kalia

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník