Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

DIAL - studie zaměřená na výkon nové generace dialyzátorů Xevonta®

17. Únor 2010

DIAL - studie zaměřená na výkon nové generace dialyzátorů Xevonta®

Hemodialýza a peritoneální dialýza jsou samy o sobě příčinami katabolismu (tj. rozkladu a rozpadu látek tělu vlastních na látky odpadní). Dialýza zvyšuje rozpad bílkovin, snižuje výrobu vlastních bílkovin (proteosyntézu) a navíc vede ke ztrátě aminokyselin a bílkovin do dialyzačního roztoku. Tímto způsobem dlouhodobé dialyzační léčení často zhoršuje tzv. proteinoenergetickou malnutrici (PEM) a tím pádem i nemocnost a úmrtnost pacientů s chronickým selháním ledvin. Dalšími příčinami PEM jsou nedostatečná dávka dialýzy (tj. krátké nebo málo časté dialýzy) a zánětlivá onemocnění.

Stav výživy, resp. přítomnost zánětu, se posuzuje podle řady klinických a laboratorních parametrů. K nejčastěji používaným patří koncentrace albuminu a beta-2-mikroglobulinu v krvi. Albumin je tělesná bílkovina vyráběná v játrech; snížení jeho koncentrace v krvi signalizuje úbytek tzv. viscerálních proteinů (mimosvalových bílkovin).

Při zánětlivých a nádorových onemocněních dochází jednak ke snížené syntéze albuminu, jednak k jeho zvýšenému katabolismu. Beta-2-mikroglobulin (B2M) je polypeptid, který je součástí povrchu většiny buněk jako tzv. transplantační antigen. Jeho zvýšená syntéza je pozorována u některých zánětlivých a nádorových onemocnění.

Při rozpadu buněk se uvolňuje do krevní plazmy a prostřednictvím zdravých ledvin do moče. Pokud vlastní ledviny nefungují, může dojít k jeho odstranění z těla pouze při očišťování krve pomocí dialýzy. Nový dialyzátor Xevonta® současně s vysokou úrovní očišťovací schopnosti umožňuje udržení a zlepšení parametrů výživy
a zánětu, zejména díky vynikající míře odstraňování beta-2-mikroglobulinu a nepropustnosti membrány pro albumin.

Čtyřměsíční observační studie DIAL

Před oficiálním uvedením dialyzátoru Xevonta ® na trh byla v prosinci roku 2009 na vybraných pracovištích v České a Slovenské republice zahájena čtyřměsíční observační studie pod názvem DIAL. V jejím průběhu se do anonymizovaných elektronických formulářů vyplní na začátku sledování
a následně pak v měsíčních intervalech základní údaje o průběhu dialýzy, vybraných laboratorních vyšetřeních a doplňkové farmakoterapii. Na základě pilotní studie odhadujeme, že každé dialyzační středisko splní kritéria pro zařazení zhruba deseti pravidelně dialyzovaných nemocných, kteří mají potíže s dosažením neboudržením dostatečné hodnoty albuminémie. Již po třech měsících používání dialyzátoru Xevonta® by mělo být patrno signifikantní zlepšení laboratorních nálezů a zároveň klinického stavu vybraných pacientů.

Věříme, že se nám díky poznatkům získaným v průběhu studie podaří potvrdit výjimečné vlastnosti tohoto výrobku a přispět k dalšímu zkvalitnění péče o dialyzované pacienty.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Ačkoliv počet transplantovaných ledvin v roce 2020 klesl v ČR kvůli pandemii koronaviru zhruba o 10 %, Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích hlásí mimořádná čísla. Loni se podařilo v Teplicích připravit a v IKEM následně transplantovat 8 pacientů. „Musím poděkovat jak odvážným pacientům, tak důslednému personálu, že se nenechali Covidem zastavit. Je to nadprůměrný výsledek, který v první řadě zvedá kvalitu života našich pacientů,“ komentuje počet transplantací MUDr. František Švára, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

09.03.2021
Nefrologie